Sam Ghandchiسام قندچي چگونه انقلاب قرن 21 ایران به شکل عجیبی آغاز شد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3926-iran21revolution.htm

How Iran's 21st Century Revolution Started in a Strange Way

http://www.ghandchi.com/3926-iran21revolution-english.htm

مطلب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15

 

iran21revolution  

 

چهار سال پیش همین وقت سال، حجت الاسلام حسن روحانی خود را جهت انتخابات دور دوم ریاست جمهوری برای اردیبهشت ماه 1396، آماده می کرد. آیت الله ابراهیم رئیسی، داماد آیت الله احمد علم الهدی، که در آنزمان حجت الاسلام بود، برنامه اش این بود که در آن انتخابات رییس جمهوری ایران شود، آنهم بمثابه گامی در راه احراز مقام ولایت فقیه در آینده! او در انتخابات اردیبهشت ماه 1396 شکست خورد به دلیل همکاری اصلاح طلبان اسلامی و آیت الله صادق لاریجانی که در آنوقت ریاست قوه ی قضاییه را بر عهده داشت و او هم امیدوار برای جایگزینی مقام ولایت فقیه در آینده! آقای ابراهیم رییسی و آیت الله علم الهدی عقب نشینی نکردند و 8 ماه بعد یعنی سه سال پیش، در پی تحریمهای تازه ی پرزیدنت ترامپ، آنها تظاهراتی را علیه دولت روحانی در مشهد در دی ماه 1396 سازمان دادند و شعارهایی در حمایت از رضا شاه مطرح کردند تا که روحانیت را از وضعی که اوضاع ایران تحت دولت روحانی میرفت بترسانند. اپوزیسیون سکولار دموکرات نیز از موقعیت استفاده کرده و تظاهرات عمومی در 125 شهر ایران راه انداخت، که از زمان انقلاب مشروطه تظاهراتهای همزمان در اینهمه شهر بی سابقه بود. این رویداد «خیزش 96» خوانده شده است که در آن شعارها علیه هم اصولگرایان اسلامی و هم اصلاح طلبان اسلامی بود و بدینگونه انقلاب قرن بیست و یکمی ایران آغاز شد که به روشنی خواستار تغییر رژیم از تئوکراسی به آلترناتیو سکولار دموکرات بود. پس از این سیر وقایع، آیت الله خامنه ای، ولی فقیه ایران، با ترفیع حجت الاسلام ابراهیم رییسی موافقت کرد و به او عنوان آیت الله داد و همچنین وی را به جای آیت الله صادق لاریجانی، به مقام رییس قوه قضاییه منصوب کرد. در خیابانها، تظاهرات های دی ماه 1396 با امواج تازه ای از تظاهرات، و اعتصابات کارگران و رانندگان کامیون دنبال شدند و در تابستان 1397 تظاهرکنندگان در خیابان شعار «جمهوری اسلامی منحل باید گردد»، سر دادند و زنده یاد نوید افکاری همان وقت بازداشت شد و سه ماه پیش اعدام شد. و سال گذشته، در آبان ماه 1398، خیزش عمده ی دوم که «خیزش 98» نام گرفته در ایران بود که قهرمانانی نظیر «پویا بختیاری» در آن مبارزات که در 130 شهر ایران برگزار شد، جان باختند. انقلاب قرن 21 ایران برای پایان دادن به رژیم اسلامی در ایران و خواستار آغاز رژیمی سکولار دموکرات است که نٌرم بین المللی در عصر ما است که فقط توسط کوکلاکس کلانهای اسلامی در جهان به چالش کشیده شده است.

 

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

30 آبان ماه 1399
November 20, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH