Sam Ghandchiسام قندچي فدرالیسم: نامه ی سرگشاده به عبدالله مهتدی و یزدان شهدایی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3924-mohtadi-shohadai.htm

Federalism: Open Letter to Abdullah Mohtadi and Yazdan Shohadai
http://www.ghandchi.com/3924-mohtadi-shohadai-english.htm

پی نوشت چهارم دی ماه 1399: کنگره ایران فدرال و فتنه گرهایی که هروقت اتحادی شکل گیرد از هوا سبز می شوند

پی نوشت دوم دی ماه 1399: کردستان رهبر ما است، ایران کشور ما است

مطلب مرتبط: 1     2     3     4      5     6     7      8     9     10     11     12     13      14     15

 

mohtadi-shohadai  

 

دوستان عزیز آقایان عبدالله مهتدی و یزدان شهدایی،

 

شما بعنوان دو رهبر از سوی حزب کومله و حزب دموکرات کردستان در شورای مدیریت گذار حضور دارید و رسماً موضع فدرالیسم را در این تشکیلات نمایندگی می کنید. شما خوب می دانید که صاحب این قلم تا چه اندازه مدافع رفع تبعیض اتنیکی در ایران هستم. شما امروز دو حزب سوسیال دموکراتِ طرفدار انترناسیونال دوم را نمایندگی می کنید که اکثر اعضایتان در کردستان ایران ساکن بوده و هستند. واقعیت این است که حزب دموکرات کردستان در زمان قاضی محمد، موضع «خودمختاری» را که شوروی استالین برنامه ریزی کرده بود، مورد حمایت قرار داد که در صورت عملی شدن به سیستمی ملوک الطوایفی در ایران دامن میزد، با اینحال «خودمختاری» موضعی بود که بعد از انقلاب 57، در مذاکرات هیئت نمایندگی کرد با دولت مهدی بازرگان، از سوی هردو حزب شما دنبال شد. شخصاً نقد خود را از موضع «خودمختاری» هشت سال پیش نوشته ام، و حرف تازه ای نیست، و امروز نیز هر دو حزب شما طرح «خودمختاری کردستان» را کنار گذاشته اند و لزومی به بحث بیشتر نیست. اما بحث فدرالیسم با هدف رفع تبعیضهای اتنیکی از سوی هردو حزب شما دنبال می شود. همانطور که در نوشتار «دو سه کلمه درباره بحث اتنیسیته، و جنبشهای برای رفع تبعیضهای اتنیکی، مذهبی و جنسیتی»، به تفصیل بحث کرده ام، برای رفع تبعیضات اتنیکی به فدرالیسم نیازی نیست! پس فدرالیسم چرا مطرح شده است؟ واقعیت اینکه آنچه در ایران بعنوان "فدرالیسم" مطرح شده، چیزی است که در زبان انگلیسی «کنفدراسیونیسم، کنفدراسی، یا کنفدرالیسم» خوانده می شود که 11 سال پیش اصل موضوع در نوشتاری تحت عنوان «کنفدراسیونیسم نسخه جنگ داخلی برای ایران»، به تفصیل بحث شد. در حقیقت طرح «کنفدراسی» در گذشته از سوی پان ایرانیستها و مشخصاً زنده یاد داریوش فروهر دنبال می شد و به همین دلیل نیز همیشه تماسهایی با حزب پ ک ک در ترکیه داشت زیرا تصور می کرد کردستانهای منطقه همه باید به ایران ملحق شوند چرا که همه ی آنها بخشی از فلات ایران بزرگ بوده اند و زبان کردی نیز از زبانهای ایرانی است. نه تنها احزاب کردی در ایران هیچگاه «کنفدراسی» را مطرح نکردند، حتی احزاب کردی در عراق نیز که همیشه نظیر بقیه ی سیاستمداران عراق خیلی پراگماتیست بودند، ابداً به طرحهای «کنفدراسی» تمایلی نداشتند، و تا به امروز گرچه حکومت اقلیم کردستان بارزانی 3 سال پیش برای «جدایی» از بقیه ی عراق تلاش کرد، اما آنها هم ابداً حرفی از «کنفدراسی» نزده اند، و همچنین در ارتباط با طرحهای «پ ک ک» ترکیه، برای کردستان بزرگ، که شاخه ی آنها «پژاک» در ایران نیز دنبال می کند، حکومت اقلیم کردستان عراق، تمایلی نشان نداده است. به هرحال بحث فدرالیسم در ایران که در واقع همان «کنفدراسی» ایالات جنوبی آمریکا در زمان جنگ داخلی سالهای 1860 بود، برای ایران بی معنی است، چرا که ایران از واحدهای جداگانه تشکیل نشده که بخواهیم با «فدرالیسم» یا «کنفدراسی»، آنها را متحد کنیم، و اعتقادی نیز به «کنفدراسی» کشورهایی در فلات ایران که جدا هستند، در یک واحد نداریم که دیدگاه برخی از پان ایرانیستها است، و امروز عملاً این بحثهایِ کاذبِ فدرالیسم، به اتحاد اپوزیسیون ایران، لطمه ی جدی وارد کرده و عملاً نیز آنچه زنده یاد داریوش فروهر از آن می فهمید، یعنی اتحاد فلات کهن ایران، نتیجه ی آن نیست، و باعث به راه افتادن بحثهای تجزیه طلبی در جنبش سیاسی ایران شده که مردم را از لیبرالهای ایران ترسانده و زمینه ی تقویت جریانات سیاسی محافظه کار را که برای رفع تبعیضات اتنیکی ارزشی قائل نیستند، دامن زده است. شخصاً خود را نیز در این رابطه مقصر می دانم چرا که در کتابی تحت عنوان «کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران»، که 40 سال پیش نوشتم، از موضع «فدرالیسم» دفاع کردم، و سه سال پیش اشتباهِ خود را تصحیح کردم، و در اطلاعیه ای تحت عنوان «اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران»، موضع تصحیح شده ام را در رد هرگونه فدرالیسم برای ایران اعلام کردم. البته شخصاً در گذشته هیچگاه هوادار «فدرالیسم قومی» نبودم و همیشه از «فدرالیسم استانی»، حمایت می کردم، اما بازهم موضعم اشتباه بود چرا که ایران از واحدهای جداگانه ای تشکیل نشده که بخواهیم با فدرالیسم آنها را متحد کنیم و اعتقادی نیز به «کنفدراسی» پان ایرانیسم نداریم که بخواهیم از کشورهای فلات ایران یک کشور بسازیم! اصل بحث اینکه امروز هرگونه طرح «فدرالیسم» در ایران مترادف شده با «تجزیه ی ایران» و شکاف بزرگی را در اپوزیسیون ایران دامن زده که هر روز عمیق تر می شود. اگر فرصت کردید به مقاله ای که همین سه هفته پیش منتشر کردم نگاهی بیاندازید تا به عمق فاجعه پی ببرید. از شما دوستان و احزابی را که نمایندگی می کنید خواهش می کنم این موضع «فدرالیسم» را کنار بگذارید که نه تنها هیچ کمکی به کردستان نمی کند، بلکه موضعی غلط و در واقع معنایش برای ایران «کنفدراسی» است که آمریکا را در زمان جنگ داخلی در سالهای 1860 به آتش کشید، و فقط این دعواهای بیهوده، کل اپوزیسیون را از هم می پاشد و به دوام و ادامه ی رژیم اسلامی در ایران یاری می رساند!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

29 آبان ماه 1399
November 19, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH