Sam Ghandchiسام قندچي دو پادکست تازه ی سکولار دموکراتها نمونه ای از کار آموزشی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3914-podcast25isdp.htm

مطلب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15

 

podcast25isdp  

 

روز گذشته دو پادکست آموزشیِ تازه ی حزب سکولار دموکرات ایرانیان را در شماره ی جدید نشریه ی جنبش ملاحظه کردم که نیمه ی نخست پادکست اول درباره ی «رهبری و استراتژی» بود و در نیمه ی دوم، در مورد «تحریفات آقای مصطفی تاجزاده و اصلاح طلبان در مورد سکولاریسم» بحث می شد؛ همچنین پادکست دوم اختصاص به بحثی داشت درباره ی مطرح شدن و محتوای نظرات تازه ی دو دهه ی اخیر درباره ی موضوع سکولاریسم، از نظریه ی «سکولاریسم نو» دکتر اسماعیل نوری علا تا طرح دیدگاه «سکولار دموکراسی» توسط ایشان در این سالها. واقعیت این است که در 40 سال گذشته بسیاری از کارهای تازه ی تئوریک در جنبش سیاسی ایران انجام شده و بدون فعالیت مشخص آموزشی، نیروهای سیاسی همچنان در دیدگاههای دو قرن گذشته درجا خواهند زد، و این فعالیت آموزشیِ حزب سکولار دموکرات ایرانیان، بسیار لازم و ارزشمند است و تا حدی از سوء تفاهم ها جلوگیری می کند. مثلاً وقتی نخستین بار در جنبش سیاسی ایران دکتر اسماعیل نوری علا اصطلاح «سکولار دموکراسی» را به کار برد، یک گروه اسلامی بنام «سماء» یا «سازمان موحدين آزاديخواه ايران»، نقد بسیار صادقانه و جالبی منتشر کردند که پرسیده بودند آیا به این شکل، «سکولار دموکراسی» خود ایدئولوژیک نیست، و صاحب این قلم پاسخی را به آن دوستان در آنزمان منتشر کرد که برای روشن کردن مفاهیم تازه بود و آنها نیز استقبال کردند. در همین پادکست دوم درباره ی «سکولاریسم نو» و «سکولار دموکراسی»، موضوع ایدئولوژیک یا مکتبی بودن رژیمهای کمونیستی بحث شده است. واقعیت اینکه وقتی «لیبرالیسم جامع کانت» مطرح شد، دیدگاه لیبرالیسم نیز «مکتبی» بود و در قوانین و ساختارهای دولتی آمریکای بعد از انقلاب 1775 به کار برده شد، گرچه همانطور که پوپر نشان داده دیدگاه لیبرالیسم کانت در خدمت رشد جامعه ای باز بود و نه جامعه ای بسته! و مهمتر آنکه در نیم قرن اخیر، تلاشهای نظری جان رالز، موضوع لیبرالیسم را در تدوین قانون اساسی به شکلی غیرایدئولوژیک، و به اصطلاح نظیر تمپلیتی تدوین کرد که بدون هر ایدئولوژی معینی قابل تبیین است! در نیم قرن گذشته در عرصه های «آینده نگری» و «سکولار دموکراسی»، کارهای نظری زیادی انجام شده که فعالیت آموزشی می تواند آن تلاشها را در خدمت رشد جنبش سیاسی قرار دهد. با سپاس از زحمات حزب سکولار دموکرات ایرانیان که در این زمینه ی آموزشی در جهت رشد آینده نگری و سکولار دموکراسی نیز، پیشتاز شده است.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

پانزدهم آبان ماه 1399
November 9, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH