Sam Ghandchiسام قندچي انتخابات 2020 آمریکا: نتیجه و چرا
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3910-us-2020-election-results.htm

US 2020 Election: Outcome and Why
http://www.ghandchi.com/3910-us-2020-election-results-english.htm

مطلب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

US-2020-Election-Outcome-and-Why  

 

انتخابات سال 2020 ریاست جمهوری در آمریکا روز گذشته برگزار شد. بعنوان یک ایرانی-آمریکایی، موضوع روابط آمریکا و ایران برایم خیلی مهم است، اما این موضوع برای اکثریت مردم آمریکا که روز گذشته رأی خود را به صندوقها ریختند، در ذهنشان نبود. به باور صاحب این قلم، تا آنجا که به کوکلاکس کلانهای اسلامی مربوط می شود، پرزیدنت ترامپ خطر هم نوع سنّی آن نظیر داعش، و هم نوع شیعی آنرا، نظیر رژیم اسلامی حاکم بر ایران (ج.ا.ا)، درک می کرد، و در واقع، در برابر ج.ا.ا بسیار محکم بیش از هر رییس جمهوری در آمریکا در 42 سال گذشته، ایستادگی کرد، بدون آنکه وارد جنگی شود، که دستاورد بزرگی بود، اما برخی از رهبران حزب دموکرات نظیر الیزابت وارن در حال استمالت دادن به ج.ا.ا و کمک به نایاک بودند حتی طی انتخابات 2020! متأسفانه نه تنها مردم آمریکا، بلکه اکثر رهبران جهان خطر کوکلاکس کلانهای اسلامی را در ایران، خاورمیانه، و کل جهان نمی بینند، و نیاز به مقابله ی محکم با کوکلاکس کلانهای اسلامی اما از طریق مسالمت آمیز را درک نمی کنند، همانطور که پیشتر بحث شده است! با اینحال، مردم آمریکا تصمیم خود را درباره ی انتخابات 2020 بر اساس وضعیت کوکلاکس کلان اسلامی در جهان، اتخاذ نکردند. در واقع وضعیت اقتصادی رأی دهندگان اساس رأیها بود. موضع محکم پرزیدنت ترامپ در برابر اقدامات مالی دولت چین و استفاده از آن پول برای کمک به کشاورزان آمریکا، حمایتی قوی را برای او در مناطق روستایی ایجاد کرد، بویژه در جنوب و نواحی جنوبی منطقه ی غرب میانه. اما قولهای او به کارگران صنعتی برای بازگرداندن کارخانجات به آمریکا و امید به مشاغل صنعتی پردرآمد صورت واقعیت به خود نگرفت، و این دلیل فقدان حمایت از پرزیدنت ترامپ در ایالتهایی نظیر ویسکانسین، میشیگان، و پنسیلوانیا بود. درست است که دموکراتها نیز قادر نبوده اند که آن مشاغل صنعتی پردرآمد گذشته را به آمریکا بازگردانند اما حداقل آنها از برنامه های اجتماعی که می تواند قدری از بار فشار بر آنهایی را که در گذشته در صنایع مناطق شمالی غرب میانه، و شرق آمریکا کار می کردند، کاهش دهد، حمایت می کنند. حتی در آخرین ماه پیش از انتخابات 2020، یک بسته مشوق اقتصادی از سوی دموکراتها در کنگره پیشنهاد شد، هنگامیکه پرزیدنت ترامپ به بیماری کرونا مبتلا شده بود، سنای آمریکا چندین بار با آن بسته مخالفت کرد، و وقتی که حال پرزیدنت ترامپ خوب شد، او نیز اول با آن بسته مخالفت کرد، ولی بعداً خود او بسته ی مشوق بهتری پیشنهاد کرد که دموکراتها حمایت نکردند، و جمهوریخواهان نیز مورد پشتیبانی قرار ندادند. به عبارتی، این آخرین پرِ کاه بر پشت شتر بود که واقعاً به آرای پرزیدنت ترامپ در آن سه ایالتی که ذکر شد، لطمه زد چرا که مردم در آن سه ایالت بسیاری مشاغل صنعتیِ با درآمدهای خوب را، از دست داده اند. دستکم قول فراکسیون سوسیالیست حزب دموکرات قدری از درد آنها می کاهد بویژه در این شرایط شیوع کرونا در آمریکا. البته رو راست بگویم که راه حل اقتصادی برای شرایط سخت اقتصادی کارگران صنعتی پیشین نمی تواند با ویزیون کنونی جمهوریخواهان یا دموکراتها به دست آید. تنها راه حل، ویزیون کاملاً جدید آینده نگری کرزوایلی است که متأسفانه آنهایی که در رهبری هر دو حزب قرار دارند مدتهاست که نسبت به آن بی اعتنا هستند، و فراکسیونهای جدید، چه آنها که خود را حزب چای می خوانند و در کمپ جمهوریخواهان قرار دارند، چه آنهایی که خود را در حزب دموکرات، پروگرسیو می خوانند، تلاشی نمی کنند که با این ویزیون تازه خود را آشنا کنند!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهاردهم آبان ماه 1399
November 4, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH