Sam Ghandchiسام قندچي اسماعیل نوری علا و منوچهر یزدیان: درسی از حزب سکولار دموکرات ایرانیان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3906-isdp.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

isdp-nooriala-yazdian  

 

شخصاً روزنامه نگاری هستم که در عین حال هوادار حزب سکولار دموکرات ایرانیان، و از جمله خبرگاه آن حزب را نظیر بسیار دیگران، دنبال می کنم. دو روز پیش مقاله ای نوشتم تحت عنوان «منوچهر یزدیان: خطر تجزیه طلبی برای ایران»، و روز بعد هم پاسخی از آقای منوچهر یزدیان، دریافت کردم، که منتشر شد. بعنوان یک هوادار و خبرنگار که هیچ اطلاعی از مناسبات درونی آن حزب ندارم، در مقدمه ای که بر پاسخ آقای منوچهر یزدیان نوشته بودم، این گمانه را مطرح کردم که شاید ایشان اکنون فراکسیونی را در داخل حزب سکولار دموکرات ایرانیان تشکیل می دهند. امروز نه تنها هر دو نوشته را دوست عزیز دکتر اسماعیل نوری علا، دبیر کل کنونی حزب، در شماره تازه ی نشریه ی جنبش، منتشر کرده اند، بلکه یادداشتی هم در پایان مطلب، اضافه کرده اند، که به گمانه زنی این نگارنده، بسیار محترمانه، پاسخ گفته اند. واقعاً اگر اپوزیسیون سیاسی ایران بتواند از برخورد این دوستان به اختلافات، چه واقعی و چه سوء تفاهم، درس بگیرد، شاید اتحاد اپوزیسیون سکولار دموکرات، چندان دور نباشد! بدنیست خاطرنشان کنم که حزب دموکرات آمریکا که پایه گذارش جفرسون بود و کهن ترین حزب موجود در آمریکا است، و همچنین حزب جمهوریخواه آمریکا، هر دو بطور رسمی فراکسیونهای مختلف دارند و قرآن خدا غلط نمیشود که احزاب، فراکسیونهای مختلف داشته باشند، در حالیکه کوچکترین گروه های سیاسی ایرانی، حاضر نیستند هرگونه فراکسیونی را تحمل کنند و هنوز بوجود نیامده به خاطر کوچکترین اختلافات، از هم می پاشند!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هشتم آبان ماه 1399
October 29, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH