Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ منوچهر یزدیان به مقاله ی: خطر تجزیه طلبی برای ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3904-manouchehr-yazdian-response.htm

http://isdmovement.com/2020/1020/103020/103020.Sam-Ghandchi-Yazdian-and-Separatism.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

manouchehr-yazdian  

 

چند ساعت پیش یادداشت زیر را از آقای منوچهر یزدیان در پاسخ به مقاله ی روز گذشته ی خود تحت عنوان «منوچهر یزدیان: خطر تجزیه طلبی برای ایران»، دریافت کردم. نخست اینکه تعجب می کنم چرا مطالب آقای منوچهر یزدیان در سایت حزب مشروطه منتشر می شوند. شخصاً نه تنها برای حزب مشروطه احترام قائل هستم بلکه بویژه همانطور که بارها نوشته ام، آقای فؤاد پاشایی دبیرکل آن حزب نیز بسیار برایم مورد احترام بوده و هستند. در نتیجه آنچه نوشتم به دلیل مشکلی با حزب مشروطه نیست. شخصاً هیچ اطلاعی از مسائل داخلی حزب سکولار دموکرات ایرانیان نداشته و ندارم و همیشه هرآنچه در اینترنت در دسترس عموم است برای این نگارنده نیز همان هست. اگر آقای منوچهر یزدیان امروز فراکسیون تازه ای را در حزب سکولار دموکرات ایرانیان تشکیل می دهند، از نظر صاحب این قلم درست است که در سایت همان حزب نظرات خود را منتشر کنند. به هر حال این موضوع به حزب سکولار دموکرات ایرانیان و آقای منوچهر یزدیان مرتبط است و در پاراگراف زیر نقطه نظر خود را در مورد یادداشت آقای منوچهر یزدیان که در پایین همین صفحه درج شده، می نویسم و می توانند اگر خواستند موضوع را در صفحه ی فیسبوک خودشان دنبال کنند، و اینجانب نیز آن صفحه را همیشه می خوانم.

 

اما در مورد موضوع گروههای مسلح و حکومت موقت. اگر زمان انقلاب 57 را به یاد آوریم، دولت موقت در دست نهضت آزادی بود، اما قدرت واقعی در دست خمینی و هوادارانش بود، آیا وضعیت حکومت موقت در آینده نیز مشابه اما با بازیگران تازه خواهد بود، معلوم نیست؟ ضمناً با تمام آن احوال، حکومت تازه در ایران سپاه پاسداران را تشکیل داد چون از ارتش مطمئن نبود و در واقع دلیل اصلی بقای رژیم اسلامی همین سپاه پاسداران بود وگرنه ممکن بود همان سالهای اول نظیر دولت مصدق سرنگون می شد به همین دلیل بحث حفاظت از دموکراسی خیلی مهم است و خلع سلاح کردن مردم راه آن نیست. حالا فرض کنیم حکومت موقت آینده ظاهراً کنترل هم ارتش و هم سپاه پاسداران را در دست گیرد. از کجا که همانها علیه آن دولت کودتا نکنند. فرض کنیم نیروی نظامی دیگری خود تشکیل دهد. در آنصورت آن نیرو از همان نیروهای نظامی که مورد بحث آقای یزدیان است تشکیل خواهد شد. به هر حال این موضوعات بسیار بغرنج تر از آن است که بشود با یک فرمول که این گروهها را بخواهیم خلع سلاح کنیم، حل شود. اما مطمئناً گروهی نظیر پژاک که رسماً خواهان تجزیه ی ایران است و بویژه گروههایی که خود را "خلق عرب" می خوانند و خواهان تجزیه ی ایران هستند، باید خلع سلاح شوند، چون بویژه خوزستان به خاطر نفت شریان اصلی اقتصادی ایران را تشکیل می دهد و ریسک شیخ خزئل های امروزی را نمی شود تحمل کرد. بگذریم که آنها عملاً در صورت پیروزی حتی اگر امروز عامل کسی نباشند، عوامل عربستان سعودی خواهند شد. نگاه کنید به بحرین که با اینهمه سال سابقه ی اقتصادی در بازار نفت کنونی بدون دریافت وام هنگفتی که به تازگی از عربستان دریافت کرد، در این دوره ی سقوط بهای نفت قادر به ادامه ی حیات نیست. در مورد مناطقی نظیر کردستان ایران ابداً خطر تجزیه وجود ندارد. کردستان ایران نظیر بقیه ی مناطق ایران از درآمد نفت تغذیه می شود و اگر جدا شود، یا باید به کردستان عراق وابسته شود که منابع نفتی دارد و یا مانند افغانستان کشوری خواهد شد فقیر، در نتیجه مردم کردستان ایران ابداً علاقه ای به جدا شدن از بقیه ی ایران ندارند و بیشتر حرفهای امثال پژاک، حرف مفت است. به هر حال این موضوعات مسائلی بغرنج است که جنبش سیاسی ایران سالهاست بحث کرده و خواهد کرد و خلع سلاح مردم پاسخ آن نیست و همانطور که ذکر شد، انقلابیون آمریکا هم با همه ی این موضوعات در سال 1775 روبرو بودند. استعمار بریتانیا که با آن می جنگیدند مثل امروز نبود و مجازات انقلابیون آمریکا اول بالا بردن از دار بود و بعد هنوز جان نداده پایین میاوردند و روده های انقلابیون را در می آوردند، و بعد دوباره به بالای چوبه ی دار می بردند. به همین دلیل بعد از انقلاب، رهبران انقلاب آمریکا هیچگاه مردم را خلع سلاح نکردند، همانطور که در مقاله ی دیروز تحت عنوان «منوچهر یزدیان: خطر تجزیه طلبی برای ایران»، توضیح دادم و البته همه ی شقاوتهای آنروز بریتانیا باعث نشده که آمریکای امروز بهترین روابط را با آن کشور برقرار نکند، تاریخ، تاریخ است و امروز، امروز!

 

******************* آغاز یادداشت آقای منوچهر یزدیان *******************

 

 "تفاهم و پیمان" میان نیروهای سیاسیِ دموکراسیخواه >>>خطر تجزیه طلبی برای ایران<<<<

جناب سام قندچی گرامی

درود بر شما و سپاس از تلاشهای پیگیر شما.

شما در یکی از آخرین نوشته هایتان به بخشی از سخنان من در دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران اشاره کرده اید. یکی از موضوعاتی که من در آن سخنان که شما مورد بررسی قرار داده اید، چگونگی شرایط ایجاد یک "تفاهم یا پیمان" میان "گروههای سیاسی دموکراسیخواه" در راستائی درست و بی خدعه است. در این مسیر، به باور من، موضوع و محتوای تفاهم گروههای سیاسی دموکراسیخواه با یکدیگر، ایجاد جبهه ای واحد علیه حکومت اسلامی چیره بر ایران و دقیقا گذار از آن رژیم برای استقرار دموکراسی در کشور است.

در این میان لابد گروههای موتلف شده در چنین جبهه ای برای روز فروریختن قدرت نظامی – سیاسی حکومت اسلامی از پیش برنامه هائی، از جمله برای اداره موقت کشور، تهیه کرده که در راس آن تشکیل یک دولت موقت برای مدیریت کشور و همچنین فراهم ساختن تشکیل مجلس موسسان میباشد.

در راستای چنین امکانی چگونه ممکن است که یک گروه سیاسی دموکراسیخواه، که عضو جبهه مورد بررسی ماست، از یکسو، برپایه پیمان و تفاهمی که از پیش بسته است، از دولت موقت مورد بحث پشتیبانی کند و در همان حال نیروهای نظامی اش به پادگانها و مراکز مالی کشور که باید تحت فرماندهی دولت موقت قرار داشته باشند حمله نماید؟

به باور من، خردومندانه به نظر نمیرسد که در تهران دولت موقت تشکیل داد و سایر نقاط ایران را هدیه نیروهای مسلح محلی نمود. دولت موقت برای اداره موقت کشور تشکیل میشود و دقیقا در آن شرایط بسیار حساس است که گروههای سیاسی دموکراسیخواهِ عضو جبهه مورد نظر، تاکید میکنم " گروههای سیاسی دموکراسیخواهِ عضو جبهه مورد نظر"، لازم است فرماندهی دولت موقت در سراسر کشور را بپذیرند و با آن همکاری نمایند.

جناب قندچی، سخن من پیرامون "تفاهم و پیمان" میان نیروهای سیاسیِ دموکراسیخواهی است که آگاهانه میخواهند برای سرنگون کردن حکومت اسلامی و استقرار دموکراسی در کشور با یکدیگر همکاری کرده و جبهه مشترکی تشکیل دهند.

پایدار باشید.

منوچهر یزدیان – 27 اکتبر 2020

 

******************* پایان یادداشت آقای منوچهر یزدیان *******************

 

 

 

 

 

 

 

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

ششم آبان ماه 1399
October 27, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH