Sam Ghandchiسام قندچي حزب آینده نگر و تشکیلات
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3901-hezb-tashkilaat.htm

Futurist Party and Organization

http://www.ghandchi.com/404-FuturistPartyOrgEng.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16

 

hezb-tashkilaat  

 

نوزده سال پیش در مرداد ماه 1380، طرح پیشنهادی «پلاتفرم حزب آینده نگر»، منتشر شد! شش ماه پیش، مقاله ای منتشر شد تحت عنوان «بزودی: ضمیمه ی پلاتفرم حزب آینده نگر»، که تاریخچه ی مختصری در مورد شکل گیری طرح حزب آینده نگر ارائه شد، و دو ماه بعد در 29 فروردین ماه 1399، متن «ضمیمه ی 2020 پلاتفرم حزب آینده نگر» انتشار پیدا کرد، متنی که در واقع نوعی به روز شدن پلاتفرم بعد از 19 سال بود. طی این سالها، برجسته ترین تشکیلاتی که در عرصه ی سیاسی ایران ایجاد شده و از نظر فکری به این پلاتفرم نزدیک بوده، حزب سکولار دموکرات ایرانیان است که به همت دکتر اسماعیل نوری علا و همراهانشان حدود 5 سال پیش ایجاد شد. طی این 5 سال، بحثهایی در رابطه با موضوع تشکیلات، از جمله یادداشتی تحت عنوان «سازماندهیِ حزبی یک علم است»، که اساساً به سازماندهی خود حزب مرتبط بود، منتشر شد، و البته در مقالاتی نیز، نظیر نوشتاری تحت عنوان «گروه های همسود و حزب سکولار دموکرات ایرانیان»، به موضوع سازماندهی نیروهای مختلف اجتماعی، پرداخته شد. در اینجا هدف، ارائه ی بحث دقیق تری در عرصه دوم است. اجازه دهید در اینجا، مقاله ای را یادآوری کنم تحت عنوان «آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات» که بیش از دو سال پیش تدوین و انتشار، و یک ماه پیش، بخش دوم آن هم، منتشر شد. در هردو بخش آن مطلب، در مورد موفقیت بیشتر «چپ» در سازماندهی سیاسی، در مقایسه با «آینده نگرها»، اشاره شده است. در اینجا، هدف، وارد شدن به دلایل این موضوع نیست که از جمله کلاً بی توجهی آینده نگرها در نیم قرن اخیر به عرصه ی سیاست است. در چند خط زیر، هدف، توضیح بیشتر در مورد بی توجهی آینده نگرها به عرصه ی سیاست نیست که به کرات، بویژه به زبان انگلیسی، بحث شده، چرا که موضوعی در عرصه ی جنبش بین المللی است. همچنین لازم به یادآوری است که بحث سازماندهی سیاسی «آینده نگرها»، اگر هم عرصه ی سیاست بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اساساً با «چپ» متفاوت است، و در آن مورد نیز، خصوصاً این تفاوت را همانطور که در چند خط زیر نشان می دهم، در جنبش سیاسی ایران در چند سال اخیر، به وضوح می توان دید. اساسِ این اختلاف، دو ماه پیش در «ضمیمه ی 2020 پلاتفرم حزب آینده نگر»، توضیح داده شد، اما در چند خط زیر جنبه های عملی تر موضوع مورد نظر است.

 

همانطور که در ضمیمه 2020 بطور مشخص بحث شد، آینده نگرها نه تنها به دنبال ایجاد حزب طبقه ی کارگر نیستند بلکه حتی کانون فعالیت سیاسی آینده نگرها بر طبقه ی خاصی متمرکز نیست و اقشار مختلف اجتماعی بویژه بخشهای پیشروتر همه طبقات و اقشار جامعه، مورد توجه آینده نگرها هستند. مثلاً تجربه ی حزب سکولار دموکرات ایرانیان، این واقعیت را به خوبی نشان می دهد که اساساً در جامعه ی ایران (چه داخل کشور و چه در خارج)، کسانی جلب فعالیتهای این حزب شده اند که «سکولار دموکرات» هستند، و می دانیم سکولار دموکراتها در ایران، پیشروترین و مترقی ترین در میان همه ی طبقات و اقشار اجتماعی هستند. یک نمونه ی سازماندهی که این موضوع را به خوبی نشان می دهد شکل گیری «مهستان سکولار دموکراسی» در 3 سال پیش به ابتکار حزب سکولار دموکرات ایرانیان و شخص دکتر اسماعیل نوری علا در 29 ماه اکتبر 2017 است. خود این مهستان طی 3 سال گذشته، نشان داده که اعضای آن صرفنظر از آنکه به چه نحله ی سیاسی تعلق دارند، در میان پیشروترین و مترقی ترین افراد آن نحله یا گروه بندی اجتماعی قرار دارند. این واقعیات درس بزرگی نه تنها برای آینده نگرهای ایران بلکه برای آینده نگرهای نقاط دیگر جهان است که سازماندهی سیاسی برای آینده نگرها اساساً با نحوه ی سازماندهی سیاسی در جنبش سوسیالیستی متفاوت است.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

اول آبان ماه 1399
October 22, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH