Sam Ghandchiسام قندچي دکتر شهریار آهی: سخنرانی 13 مهرماه در مهستان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3892-shahriar-ahy.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

shahriar-ahy100420  

 

چهار روز پیش در روز یکشنبه 13 مهرماه 1399 برابر با چهارم ماه اکتبر 2020، دکتر شهریار آهی در یک سخنرانی در مهستان سکولار دموکراسی ایران، به روشنی نشان داد که آمریکا در صورتِ موفقیتِ سلطنت، یا جمهوری سکولار دموکرات آینده نگر در ایران، برایش فرقی نمی کند که کدامیک پیروز شوند، و حمایت خواهد کرد. در سالهای 1331 و 1332 نیز برای آمریکا فرقی نمی کرد که مصدق، جمهوری اعلام کند، و موفق شود، یا که سلطنت باقی بماند، همانطور که چهار سال بعد، در مصر، که جمال عبدالناصر، جمهوری اعلام کرد و موفق شد، آمریکا نه تنها با مصر رابطه برقرار کرد بلکه بعدها انورسادات که دست راست عبدالناصر بود، سیاست تازه ی آمریکا را در منطقه پیش برد و تا به امروز، در مصر، با خاندان سلطنت سابق آن کشور، با احترام رفتار شده و بازماندگانشان در سرزمین خود دفن شده اند. اما متأسفانه اپوزیسیون ایران و شخص دکتر مصدق در آن سالها این حقیقت را در مورد سیاستگذاران آمریکا درک نکردند و گرچه دکتر حسین فاطمی پیشنهاد اعلام جمهوری را به دکتر مصدق داده بود و عمل نشد، اما دکتر فاطمی جان خود را در این راه از دست داد. البته همه ی این حرفها، امروز، در رابطه با اپوزیسیون مطرح است، وگرنه اگر رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی برجا بماند، آمریکا با اصولگرایان یا اصلاح طلبان، بستگی به شرایط معین، معامله خواهد کرد، همانطور که در شوروی وقتی کودتا علیه گورباچف شد، ریچارد نیکسون مأموریت یافت که با کودتاگران وارد معامله شود، هنگامیکه همزمان آمریکا برای حمایت از یلتسین پیام فرستاده بود. اینها واقعیات در مورد دولتها نظیر آمریکا است، که مجبورند سیاست خارجی خود را بر اساس واقعیات، برنامه ریزی کنند، و نه مانند اپوزیسیون که بر اساس ایده آلهای خود عمل می کند، و هردو درست است، گرچه با هم فرق دارد، و لازم نیست اپوزیسیون از دولتها، و دولتها از اپوزیسیون، عفریت یا فرشته بسازند، که به درستی متفاوت عمل می کنند! مشکل اپوزیسیون ایران فقط ملیون و اسلامیون جبهه ملی نظیر آقای بنی صدر نیستند که هنوز اکثراً این واقعیات را بعد از اینهمه سال متوجه نیستند و فقط از آمریکا دشمن می سازند، مشکل ما همچنین نیروهای چپ مستقل هستند که هنوز متوجه نشده اند که آنچه در شوروی، چین، ویتنام، کره و اروپای شرقی دیده ایم، اِشکال چپ است، که از مارکسیسم یک شبهِ مذهب ساخته، تئوری دیکتاتوری پرولتاریا را به انحاء مختلف نظیر طرحهای حکومت شورایی و لغو مالکیت خصوصی ادامه داده، و موضوع جلوگیری از بازتولید استبداد را بعد از برقراری دموکراسی هنوز درک نکرده، و مهمتر از همه اینکه از مالکیت دولتی نوشدارو ساخته اند وقتی در بهترین نمونه ی آن در سوئد، آنقدر فساد برای گرفتن مسکن و شغل، واضح و آشکار است که دخترهای زیبا به مردهایی که هیچ علاقه ای به آنها ندارند، نزدیک می شوند تا شغل خوب در کارخانه ی مورد علاقه شان بگیرند یا مسکن مورد علاقه شان را توسط شاغلان در بوروکراسی دولتی به دست آورند! آمریکای سرمایه داری نیز، ایده آل و مدینه فاضله ی بشریت نیست، و بحث، رفتن فراسوی ایندو است و نه درجا زدن در نظرات شکست خورده ی کمونیستی. اگر می شد با این نظرات کمونیستی و سه محور آن که ذکر شد، یعنی «مذهب ماتریالیسم دیالکتیک»، «دیکتاتوری پرولتاریا»، و «مالکیت دولتی»، به موفقیت رسید، که چین و شوروی کعبه ی ما بودند، و در همان سال 57 پیروز شده بودیم و بعد از آنهمه جانفشانی طی بیش از یک قرن، نتیجه ی فعالیتهایمان، به این رژیم اسلامی 42 سال گذشته ختم نشده بود!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

16 مهر ماه 1399
October
7, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH