Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه ی «پیمان نوین» آقای رضا پهلوی و «پیام» خانم شیرین عبادی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3888-reza-pahlavi.htm

پی نوشت دهم مهر ماه 1399: دکتر اسماعیل نوری علا: شاهزاده، ما ده سال پیش دست شما را فشرده ایم

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

reza-pahlavi-jomhouriatkhahi  

 

کمی بیش از یکماه پیش یادداشتی از صاحب این قلم منتشر شد تحت عنوان «رضا پهلوی: پرچمدار «جمهوریت» یا رضا شاه چکمه پوش»، و در آنجا با اشاره به پادکست سکولار دموکراتها و نظرات دکتر اسماعیل نوری علا و دیگر دوستان حزب سکولار دموکرات ایرانیان، پرسشهایی در ارتباط با جنبش سیاسی و اپوزیسیون ایران، بحث شده بود. دو روز پیش آقای رضا پهلوی متنی را تحت عنوان «پیمان نوین» منتشر کردند که در واقع می توان در آن پاسخ هایی خواندنی را به آن پرسشها، پیدا کرد، از جمله این عبارت که در مقاله ای در سایت ایران وایر که گویا نیوز هم منتشر کرده به چشم می خورد. آقای رضا پهلوی می نویسند: «انگیزه من رسیدن به قدرت سیاسی نیست بلکه تلاش برای برقراری سیستمی است که قدرت در انحصار یک فرد یا گروه نباشد». اگر کانون توجه آقای رضا پهلوی در این «پیمان نوین»، گروههای مختلف اپوزیسیون است، از سوی دیگر، به تازگی خانم شیرین عبادی نیز در چند پیام، درباره ی روحیه ی رقابتی در مقایسه با روحیه ی همکاری، در میان همه ی ایرانیان بحث کرده اند. واقعیت این است که اصلاح طلبان ایران به رغم همه ی همکاریهایی که نیروهای سکولار با آنها طی دوران جنبش سبز داشتند، و حتی پیش از آن، هنگامی که ریاست مجلس در دست اصلاح طلبان بود، هیچگاه حتی خواستار حق انتخاب شدن برای سکولارها در مجلس نشدند. به هرحال تأکید بر همکاریِ همه ی نیروهای سیاسی جهت عبور از رژیم اسلامی و ایجاد حکومت سکولار دموکرات، حرف درستی است و نمی توان آنرا نفی کرد و امیدوارم این تلاشها به نتیجه برسد.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نهم مهر ماه 1399
September
30, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH