Sam Ghandchiسام قندچي آقای رامین صفی زاده برای بحث چین و مائوئیسم دیگر خیلی دیر شده
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3886-maoism.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8      9     10     11

 

maoism  

 

آقای «رامین صفی زاده»، مقاله ی امروز شما و دکتر «امیرحسین گنج بخش» را تحت عنوان «چین در چین، چین در جهان، چین در ایران» در سایت ایران امروز دیدم. سالهاست موضوع دیکتاتوری در چین و روسیه و نقش آن دو کشور در زندگی مردم ایران بحث شده، و مائوئیسم در اپوزیسیون در تاریخ معاصر ایران، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. اما لازم نیست به اینهمه راه، به خاوردور برای کشف فساد در اپوزیسیون ایران بروید، همین آقای امیرحسین گنج بخش و آقای علی افشاری از رهبران هجا، باندی در صدای آمریکا دارند و در دور دوم دولت آقای اوباما، یکی از قوم و خویشهایشان بنام آقای «کاوه باسمانجی» را مدتی به سردبیری صدای آمریکا رساندند که از ژانویه ی 2013 قرارداد کاری اینجانب را با صدای آمریکا فسخ کرد، و این کار در همکاری نزدیک یا خانم ستاره درخشش انجام شد، و دلیلش این بود که با دیدگاههای صاحب این قلم در مورد اصلاح طلبان، مخالف بودند. بگذریم که خود آقای «کاوه باسمانجی» به هر دلیلی که اطلاعی ندارم، کمی بعد، تقاضایشان برای استخدام رسمی در صدای آمریکا، رد و اخراج شد. شخصاً آقای کاوه باسمانجی را نمی شناسم و حتی یکبار هم ایشان را ندیده ام اما می دانم که از روزنامه نگاران اصلاح طلب بود که بعد از جنبش سبز به خارج آمد و در رادیو پیام اسراییل مشغول به کار و بعداً هم در صدای آمریکا به شکل قراردادی استخدام شد.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

پنجم مهر ماه 1399
September
26, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH