Sam Ghandchiسام قندچي واقعاً چرا رژیم اسلامی نوید افکاری را اعدام کرد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3883-navid-afkari.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

edaam  

 

همچنان مردم از خود می پرسند که چرا رژیم اسلامی، نوید افکاری را اعدام کرد؟ تصور کردم  پاسخ این سؤال را در اولین مقاله ای که بعد از اعدام زنده یاد جهان پهلوان نوید افکاری نوشتم، یعنی نوشتاری تحت عنوان «نوید افکاری؛ سالها ست به اتهام پاسدارکشی در کردستان اعدام کرده اند»، ارائه کردم. اگر بخواهم در یک کلمه بگویم هدف رژیم اعتماد به نفس دادن به سپاه پاسداران است. رژیم می خواهد به پاسدارها این برداشت را بدهد که هرکسی آنها را بکشد، هزار بار اعدام می شود و برای همین حکم «دو بار اعدام» برای نوید صادر کردند. اصلاً ولی کشتن پاسداری در کار نبوده و این نظیر آن است که به کودکی بگویید من لولویی را که می خواست تو را بخورد، کشتم دیگر خیالت راحت باشد. این معرکه گیری برای پاسداران به این دلیل است که رژیم به آنها برای آدمکشی بسیار بزرگی از مردم در خیابانها احتیاج دارد، و می خواهد به آنها بگوید که که بر فرق سر رژیم اسلامی، جای دارند. اما سؤال این است که اصلاً چرا رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی مجبور است که اینهمه آدم بکشد. پاسخ این سؤال را پانزده سال پیش در مقاله ای تحت عنوان «چرا اسلامگرائی میکشد؟»، ارائه کردم. اسلامگرایی که بیان نظم کهن خاورمیانه است شاهد سقوط آن نظم کهن و مدرن شدن این جوامع است و تلاش می کند قدرت خود را در خیال مردم با مالکیت مرگ نشان دهد، همانطور که در زمان سقوط نهایی تمدن آزتک، مؤبدان آن تمدن با قربانی کردن دختری باکره می خواستند قدرت خود را به شکل لایتناهی نشان دهند در حالیکه خود می دانستند به پایان زندگی آن تمدن رسیده اند. این اعدامهای رژیم اسلامی، نظیر جنایات داعش در خاورمیانه، اصلاً قابل ارزیابی با معیارهای نقض حقوق بشر توسط دولتهای مدرن نیست، اینها فقط عقب مانده نیستند بلکه نماینده ی حرکتی واپسگر به جامعه ی 1400 سال پیش هستند، و واپسگرایی بدتر از عقب ماندگی است، یعنی در تلاشند تا دنیا را به آن روزگاران برگردانند، و ضروری است که جهان تهدید اینان را که بحث مرگ و زندگی در قرن بیست و یکم است، جدی بگیرد.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم شهریور ماه 1399
September
16, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH