Sam Ghandchiسام قندچي نوید افکاری؛ توییت شادی صدر در ایرانسکوپ را «بوت» آی آر آی بی، بازتوییت کرد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3882-shadi-sadr.htm

پی نوشت 27 شهریورماه 1399 برای اطلاع: مثل اینکه این «بوت» هر توییتی را که در آن عبارت «صدا و سیما» داشته باشد، ریتویت می کند!

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

shadi-sadr  

 

چند لحظه پیش توییتی را از خانم دکتر شادی صدر در رابطه با اعدام زنده یاد پهلوان نوید افکاری، در خبرهای ایرانسکوپ نیوز در توییتر، و همچنین در فیسبوک، منتشر کردم. هنوز دقایقی نگذشته بود که «آی آر آی بی بوت» در توییتر، آنرا بازتوییت کرد. این نخستین بار است که «آی آر آی بی بوت»، توییتی را از توییتر ایرانسکوپ نیوز، بازتوییت می کند. اصلاً نمی دانستم این «بوت» وجود دارد!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم شهریور ماه 1399
September
16, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH