Sam Ghandchiسام قندچي نوید افکاری و تحریم ورزش ایران: دو کلمه درباره ی تحریم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3880-tahrim.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

tahrim  

 

سالهاست درباره ی انواع تحریمهای بین المللی، علیه رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی حاکم بر ایران بحث کرده ایم: تحریمهای هوشمند، تحریمهای حقوق بشری، تحریمهای نظامی و تسلیحاتی، تحریمهای اقتصادی، تحریم مقامات رژیم اسلامی، تحریمهای مسافرتی، تحریم فروش کالاهای معینی که کاربرد اتمی یا نظامی هم دارند. همه ی بحثها در مورد تحریمها نیز نکات مثبت و منفی دارند و از جمله بسیاری از آنها خود مردم ایران را بیشتر از رژیم مورد آزار قرار می دهند، اما این فقط در ایران نیست، در آفریقای جنوبی هم همینطور بود و با اینحال مردم آفریقای جنوبی و رهبران مبارزه با آپارتاید با تحمل آن فشارها برخود، خواهان ادامه ی تحریمها در آن کشور تا پایان یافتن آن رژیم شدند. در نتیجه یک فرمول برای همه ی موارد وجود ندارد و به همین دلیل سالهاست در اپوزیسیون ایران، موضوع تحریم مورد بحث است. صاحب این قلم نیز نظرات خود را در مورد جوانب مختلف بحث تحریم بیان کرده ام و اینجا هدف تکرار بحثها نیست.

 

در دو سه روز اخیر بعد از اعدام ناجوانمرادنه ی زنده یاد پهلوان نوید افکاری، بحثی مطرح شده مبنی بر تحریم بین المللی ورزش ایران. شخصاً نمی خواهم وارد آن بحث شوم. اما پیشنهاد دیگری دارم. پیشنهادم این است که همه ی شعائر اسلامی را که این رژیم راه می اندازد، در ایران و خارج کشور، ما، همه ی مردم ایران، تحریم کنیم و از همه ی جهانیان بخواهیم تحریم کنند، بعنوان مثال اگر برنامه ی حج عمره ای را رژیم اسلامی با قرعه کشی به عده ای می دهد، آنرا تحریم کنیم. همچنین از عربستان بخواهیم هر کاروان حج را که اسپانسورش رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی حاکم بر ایران است، چه دولت ایران مستقیماً برگزار کننده باشد، و چه مؤسسات خصوصی برگزار کننده ی مراسم حج توسط رژیم اسپانسور شده باشند، تحریم کنند! دسته های سینه زنی و زنجیر زنی که رژیم اسلامی اسپانسور آنها است در داخل و خارج ایران تحریم کنیم، چه مسلمان هستیم و چه نه. کلاً توسط اینگونه تحریمها، صف خود را از رژیم کوکلاکس های اسلامی برای همیشه جدا کنیم، و از جامعه ی جهانی بخواهیم با ما همراهی کنند.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم شهریور ماه 1399
September
16, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH