Sam Ghandchiسام قندچي آیا ترامپ کار درستی کرد که از زنده یاد نوید افکاری حمایت کرد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3876-trump-navid-afkari.htm

Did Trump Do the Right Thing to Support Late Navid Afkari
http://www.ghandchi.com/3876-trump-navid-afkari-english.htm

پی نوشت 24 شهریور ماه 1399: می پرسند: «این برخی چه کسانی هستند» و چرا نام آنها را نگفته ام

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

trump-navid-afkari  

 

در پی اعدام زنده یاد نوید افکاری، برخی در اینترنت پرزیدنت ترامپ را به خاطر حمایت از متوقف کردن اعدام او، مقصر خوانده اند. هیچ چیزی بیش از این از حقیقت دور نیست و دقیقاً ج.ا.ا می خواهد این پیام را بدهد که ما برای جلب حمایت بین المللی تلاش نکنیم و جامعه ی بین المللی نیز از ما پشتیبانی نکند. پرزیدنت ترامپ ابداً تهدیدی نکرد و بسیار مؤدبانه درخواست خود را از رهبران رژیم اسلامی در ایران، مطرح کرد. آنهایی که این حرفهای مذمت آمیز را در اینترنت راه انداخته اند، آگاهانه یا ناآگاهانه می خواهند مردم ایران را از حمایت بین المللی محروم کنند هنگامیکه حقوق بشر مردم ایران 42 سال است توسط رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی شیعه، نقض شده و همزمان دولتهایی نظیر روسیه و چین و بسیاری از دولتهای اروپایی از رژیم اسلامی در ایران حمایت کرده اند.

  

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم شهریور ماه 1399
September
13, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH