Sam Ghandchiسام قندچي نوید افکاری؛ سالها ست به اتهام پاسدارکشی در کردستان اعدام کرده اند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3874-navid-afkarii.htm

Navid Afkari; For Years Regime Executed in Kurdistan on IRGC Killing Charges
http://www.ghandchi.com/3874-navid-afkarii-english.htm

مطالب مرتبط:  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13

 

navid-afkari  

 

از زمانی که این رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی بر ایران حاکم شده، یکروز با خبر خوش از خواب برنخاستم. همین حالا خبر اعدام زنده یاد نوید افکاری قهرمان کشتی را به اتهام «پاسدارکشی»، در زندان عادل آباد شیراز، در مطبوعات دیدم، و خبر اعتراضات مردم جان به لب رسیده از این اعدامها در اینترنت در سراسر جهان. یکماه پیش نیز زنده یاد «مصطفی صالحی» با اتهامات مشابهی از سوی رژیم، اعدام شد. دو سال پیش در همین روزهای شهریورماه، سه هموطن کرد رامین حسین پناهی، لقمان و زانیار مرادی با اتهامات مشابهی اعدام شدند و هنوز اجساد آنها به خانواده هایشان تحویل داده نشده است. امروز نقاط دیگر ایران آنچه را که بیش از 41 سال کردستان تجربه کرده، شاهد بودند و آنهم اعدام با اتهامات واهی کشتن پاسدارها. در حقیقت ایجاد سپاه پاسداران، اعلان جنگ علیه مردم ایران بود و اولین مأموریت سپاه، حمله به کردستان با شعارهای فحاشی به «عمر» که برای اهل تسنن همانقدر مقدس است که حضرت علی برای شیعیان، و 41 سال پیش مردم کردستان نیز از خود در برابر حمله ی مسلحانه ی سپاه پاسداران، دفاع کردند، اما همیشه رژیم اسلامی در رابطه با رویدادهای 41 سال پیش در کردستان، کردها را مقصر اعلام کرده است و حرفی از حمله ی وحشیانه ی سپاه پاسداران به کردستان نمیزند. در خیزش 96 و دو سال بعد یعنی یکسال پیش در خیزش 98، در حمله ی مسلحانه به معترضان توسط سپاه و بسیج، هزاران نفر کشته شدند و اگر هم کسی دفاع مسلحانه کرده باشد، مقصر اصلی سپاه پاسداران و بسیج هستند، با اینحال همه ی شواهد حاکی از آن است که نوید افکاری ابداً هیچ پاسداری را به قتل نرسانده بود. در همین حال، سپاه پاسدارن هزاران نفر از جمله زنده یاد پویا بختیاری را یکسال پیش در روزهای خیزش 98، وقتی او و هزاران معترض دیگر بدون سلاح در خیابانها اعتراض خود را در رابطه با افزایش بهای بنزین، بیان میکردند، هدف شلیک گلوله های پاسداران و بسیج قرار گرفتند و حتی بعد هم نه تنها از برگزاری مراسم چهلم پویا بختیاری جلوگیری شد، بلکه خانواده ی پویا را نیز به زندان انداختند. امروز در واقع سپاه پاسداران که به دستور فرماندهان سپاه همین چندماه پیش 176 نفر از مسافران و خدمه ی پرواز 752 را به قتل رساندند، زنده یاد نوید افکاری را به اتهام پاسدارکشی، رسماً به قتل رساندند. فرماندهان سپاه پاسداران باید به مردم ایران و هواداران حقوق بشر در سراسر جهان پاسخگو باشند، و نخستین گام نیز درخواست محاکمه ی فرماندهان سپاه و مسؤلان قتل مسافران پرواز 752 در دادگاهی بین المللی است.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم شهریور ماه 1399
September
12, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH