Sam Ghandchiسام قندچي جایزه ی نوبل: تبریک به پرزیدنت ترامپ
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3872-president-trump.htm

Nobel Prize: Congratulations to President Trump
http://www.ghandchi.com/3872-president-trump-english.htm

مطالب مرتبط:  1     2     3     4     5

 

trump-nobel  

 

در خبرها خواندم پرزیدنت ترامپ به خاطر نقشی که در توافق تاریخی صلح مرداد ماه 1399 بین اسراییل و امارات ایفا کرده، برای جایزه ی صلح نوبل در نظر گرفته می شود. این نگارنده به زبان فارسی در 24 مرداد ماه 1399 نظرم را در مورد توافق تاریخی صلح امارات و اسراییل بیان کرده ام و حرف تازه ای نیست غیر از اینکه به نظر میرسد بحرین نیز اکنون حرکت مشابهی را در نظر دارد. پرزیدنت ترامپ ممکن است که در نوامبر 2020 دوباره انتخاب نشود، و این یعنی آمریکا یک دموکراسی است و مردم آزادند هرکسی را برای مقام ریاست جمهوری انتخاب کنند، اما این رویداد سالها بعد از دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ به یاد خواهد ماند. سالها پیش نظر خود را در مورد اسراییل و صلح در خاورمیانه نوشته ام، و حرف تازه ای نیست که اضافه کنم.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم شهریور ماه 1399
September
11, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH