Sam Ghandchiسام قندچي وایت سوپریمسیستها: از شارلوتزویل تا کنوشا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3868-white-supremacists.htm
White Supremacists: From Charlottesville to Kenosha
http://www.ghandchi.com/3868-white-supremacists-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2      3     4     5     6     7     8

 

white-supremacists

 

ارزیابی از وایت سوپرمسیستها در گذشته بحث شده و حرف تازه ای برای اضافه کردن نیست. به رغم رویداد جورج فلوید، از دیدگاه صاحب این قلم «نژاد پرستی» علیه سیاهپوستان در آمریکای کنونی چندان قابل ملاحظه نیست، و خشونت پلیس نیز آن اندازه مسأله نیست، اما وایت سوپریمسیستها معضلی جدی هستند، و پرزیدنت ترامپ را برای افزایش مشکلات مرتبط با وایت سوپریمسیستها مقصر نمی دانم، و در واقع، اگر پرزیدنت ترامپ در 4 سال گذشته رییس جمهور آمریکا نبود، مشکل بدتر می بود. سه سال پیش در مورد درگیریهای وایت سوپریمسیستها در شارلوتزویل نوشته بودم. حدود یکهفته پیش، بعد از بیش از یکسال، به شارلوتزویل که در ایالت ویرجینیا قرار دارد، رفته بودم، و شهر واقعاً داغان شده، در حالیکه در گذشته شهری دانشگاهی مثل سنتا باربارا کالیفرنیا بود، و وضعیت خراب آن در حال حاضر فقط تأثیر کرونا نیست. در آنجا دیدم نرده ای به دور مجسمه ی «ژنرال رابرت لی» کشیده بودند و پارکی که در آنجا قرار دارد، تقریباً مرده بود، دو سه نفر بی خانمان را دیدم که در پارک راه میرفتند. درست است که شکاف شمال-و-جنوب پس از جنگ داخلی در آمریکا ناپدید نشده و مسائل مرتبط طی 150 سال گذشته، با ما است، اما خیزش مجدد مطمئناً چیزی متفاوت است و به وضعیت اقتصادی کارگران سفید پوستی مرتبط است که در گذشته حقوقهای بالایی می گرفتند. گزارشات از خشونتهای در شهر کنوشا در ایالت ویسکانسین طی روزهای اخیر بسیار نگران کننده است. به نظر این نگارنده، چه پرزیدنت ترامپ برنده انتخابات نوامبر باشد و چه جو بایدن، معضل «وایت سوپریمسیستها» باید بطور شایسته ای مورد توجه قرار گیرد. آنها کارگرانی بوده اند با حقوقهای بالا که در صنایعی در ایالاتی نظیر اوهایو یا ویسکانسین کار می کرده اند که کار خود را به کارگرانی با حقوق کم در چین، از دست داده اند و دنبال سپربلا در بخشهای دیگر نیروی کار در آمریکا می گردند تا آنچه از دست داده اند را تقصیر آن دیگران بیاندازند و بنظر نمیرسد اقتصاد به طریقی تغییر کند که آنها موقعیت گذشته ی خود را به دست آورند.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

نهم شهریور ماه 1399
August 30, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH