Sam Ghandchiسام قندچي  آخرش با تشویق به اعتصاب غذا فعالینی را بیهوده به کشتن می دهید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3862-etesaabe-ghazaa.htm

مطالب مرتبط: 1      2     3     4     5     6

 

etesaabe-ghazaa

 

دوستان عزیز، سالهاست که در مخالفت با اعتصاب غذای اعتراضی بعنوان روش مبارزه با این رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی نوشته ام و نمی خواهم دوباره بحثهایم را تکرار کنم. اما جدا از همه ی آن بحثها، مردم ایران بارها در این 42 سال نشان داده اند که از اعتصاب غذای زندانیان برای مبارزه با این رژیم حمایت نمی کنند، و دلیلش این است که صدها سال برای مردم روضه ی مظلومیت امام حسین خواندند، و بعدش هم این دولت اسلامی که آمد سرِ کار، همچنان روضه ی مظلومیت امام حسین می خواند تا حمایت مردم را جلب کند. می دانید که چرا شعار «رضا شاه روحت شاد» در خیزش 96 شنیده شد، چون مردم آرزو دارند کسی بیاید و دمار از روزگار این رژیم در آورد. می دانید چرا مردم ایران از دونالد ترامپ چهار سال پیش حتی قبل از آنکه پرزیدنت شود حمایت کردند، چون فکر می کردند می خواهد این رژیم را سرنگون کند، اما بعداً که دیدند در چهار قدمی کاخ سفید بعد از 4 سال حتی نتوانست ستاره درخشش رییس سرویس فارسی صدای آمریکا را عوض کند، از او هم دلسرد شدند. اصلاً نمی گویم این موضعگیریها و روحیات مردم لزوماً درست و خوب است، و می دانم بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی که اعتصاب غذا راه می اندازند، و مشخصاً برخی از زندانیان را به ادامه ی اعتصاب غذا تشویق می کنند، نیت خیر دارند، و اهداف انسانی نظیر گاندی را با این کار دنبال می کنند، اما متأسفانه روحیات مردم در کشور ما بعد از این تجربه ی 42 ساله با حکومت امام حسین، هیچ شباهتی به هندوستان زمان گاندی یا حتی آفریقای جنوبیِ زمان ماندلا ندارد.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

ششم شهریور ماه 1399
August 27, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH