Sam Ghandchiسام قندچي  معنای خروج آمریکا از پایگاه «تاجی» در عراق چیست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3861-us-iri-iraq.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4

 

us-iri-iraq

 

دو روز پیش در خبرها آمده بود که: ائتلاف تحت رهبری آمریکا از پایگاه تاجی در عراق خارج شد! طی دو سه سال گذشته در مورد نوعی جنگ نیابتی در عراق بین آمریکا و رژیم اسلامی حاکم بر ایران، بحث کرده ایم و البته دو ماه پیش دیدگاه خود را از وضعیت کنونیِ شکلی از همکاری و رقابت مسالمت آمیز رژیم اسلامی ایران و آمریکا در موصل، در نوشتاری تحت عنوان «در عراق، راه حل نظامی برای آمریکا و ج.ا.ا وجود ندارد»، بیان کردم. دیدگاهم در مورد استراتژی رژیم اسلامی ایران در خاورمیانه نیز روشن است و حرف تازه ای نیست. از نظر صاحب این قلم که ممکن است اشتباه باشد، فعلاً جنگ نیابتی بین رژیم اسلامی ایران و آمریکا، نه تنها در عراق، بلکه شاید در کل خاورمیانه، پایان یافته یا متوقف شده، و خروج آمریکا از پایگاه تاجی ممکن است به این تغییرات استراتژیک مرتبط باشد. اگر حدس این نگارنده درست باشد، بزرگترین خطر جنگ، امروز، در خاک ایران خواهد بود. اگر رژیم اسلامی در ایران چه به شکل مسالمت آمیز و چه از طریق قیام مردمی به رژیمی سکولار دموکرات و صلحجو تبدیل شود، خطر جنگ برطرف خواهد شد، وگرنه هر جرقه ای می تواند جنگی را با اتئلاف بین المللی به رهبری آمریکا در داخل خاک ایران، شعله ور کند. این گمان اینجانب است و امیدوارم تحلیلم در مورد امکان آغاز جنگ در داخل خاک ایران، غلط باشد.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

پنجم شهریور ماه 1399
August 26, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH