Sam Ghandchiسام قندچي  بایدن یا ترامپ: دکانهای اصلاح طلبان با تابلوی «تحت مدیریت جدید» بازگشایی می شوند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3854-eslahtalaban.htm

پی نوشت 5 مهر ماه 1399: جواد رضایی میرقائد: این اسامی را بخاطر  بسپارید

پی نوشت 31 شهریور ماه 1399: نوید افکاری: شعار تظاهرات 11 مرداد 1397: جمهوری اسلامی منحل باید گردد

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14

 

eslahtalaban

 

نمی دانم این کار در ایران هم مد شده یا نه، اما در این آمریکا هروقت مدیران رستورانی، غذا و سرویسی که ارائه می دهند، افتضاح باشد که با هزار آگهی نتوانند مشتری جلب کنند، تابلوی بزرگی بر سردر رستوران با عبارت «تحت مدیریت جدید»، نصب می کنند و اغلب هم همان آدمها هستند! دو سال پیش پدیده ی مشابهی در طرحهای استراتژیک اصلاح طلبان، بحث شد، در یادداشتی تحت عنوان: «حوزه علمیه بی بی سی: انقلاب اسلامی، اصلاح طلبی اسلامی، اصولگرایی، اعتدالگرایی و حالا تحول خواهی اسلامی»! در چند روز اخیر این شامورتی بازی ها شدت بیشتری گرفته، به هرحال هم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در همین دو سه ماه است و هم اعطای جایزه ی صلح نوبل! اگر دقت کنید هرچی در اروپا و آمریکا در این 42 سال جایزه بود را همکاران اصلاح طلبانِ رنگارنگ دریافت کردند از دوستان آقای خاتمی تا اطرافیان آقای میرحسین موسوی و امثالهم، در حالیکه همانها بیش از همه، ضد کمک گرفتن از غرب حرف میزنند، به قول معروف هم از توبره می خورند و هم از آخور! به عبارت دیگر کسی که در قتل محمد ثلاث نقش داشت، یعنی امثال عطا مهاجرانی، بیش از آنهایی که در خارج برای آزادی محمد ثلاث جان کندند، در اینگونه تصمیم گیری ها در غرب، تعیین کننده اند و نهادهای حقوق بشری ایرانی در خارج یک کلمه از لام تا کام در این موارد حرفی نمیزنند، وحتی از گلرخ ایرایی ها نامی نمی برند، شاید هم تقصیری ندارند وگرنه به سرنوشت دائی جان ناپلئون دچار می شوند! روز گذشته «نایاک»، برای انتخابات سه ماه دیگرِ آمریکا، آقای بایدن را جهت ریاست جمهوری «ایندورس» کرد، که در زبان انگلیسی معنایش این است که از هوادارانشان که سیتیزن آمریکا هستند، می خواهند که به آقای بایدن رأی دهند. در مورد موضع آقای بایدن در رابطه با رژیم اسلامی 12 سال پیش در زمان انتخاباتی که بالاخره آقای اوباما پیروز شد، نوشتم و حرف تازه ای نیست، با اینحال اگر لابی قوی سکولار دموکرات وجود داشت، درست بود که با آقای بایدن هم در رابطه با انتخابات تماس گرفته می شد، و سکولار دموکراتهای ایران تماسهای خود را به کمپ جمهوریخواهان و آقای ترامپ محدود نمیکردند، حال چه نایاک، آقای «بایدن» را ایندورس کند، و چه نه، که البته امروز «ایندورس» کرده است، ولی تماس با آقای بایدن و طرح مواضع سکولار دموکراتهای ایران به معنی «ایندورس کردن» نیست. به عبارت دیگر، مخالفان «فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد»، ضروری است که با هر دو حزب اصلی آمریکا، دیدگاه های خود را در میان گذارند.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم مرداد ماه 1399
August 18, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH