Sam Ghandchiسام قندچي  پاسخ به خبر «تهمینه» مربوط به جزئیات بازداشت منوچهر بختیاری در جزیره کیش
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3852-pouya-bakhtiari.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

pouya-bakhtiari

 

چند دقیقه ی پیش خبری را با نام مستعار نویسنده «تهمینه»، در ارتباط با بازداشت آقای منوچهر بختیاری در سایت گزارشگران خواندم. شخصاً هیچ آشنایی با نویسنده ی خبر ندارم و نمی دانم این خبر درست است یا نه و از دوستان سایت گزارشگران هم سؤال نکرده ام. اما می توانم با اطمینان بگویم اولین جریاناتی که از زنده یاد پویا بختیاری حمایت کردند، نیروهای پادشاهی خواه افراطی بودند که شاید به دلیل نزدیکی برخی از اعضای خانواده ی ایشان به این جریانات در خارج بود، که خبر ندارم. اما با اطمینان می توانم بگویم تا مدتها جریانات چپ و ملیون درباره این جنایت سکوت کردند و شاید همان حمایت جریانات افراطی پادشاهی خواه، دلیلش بود. شخصاً نخستین بار در تاریخ هشتم آذر 1398 در مقاله ای تحت عنوان «زنده یاد پویا بختیاری در خیزش98: حماسه ی یک قهرمان انسانیت»، درباره ی پویا نوشتم. آقای رضا پهلوی نیز یکهفته بعد، حمایت خود را از خانواده ی پویا بختیاری با تلفن به پدر پویا آقای منوچهر بختیاری ابراز کرد، که در رادیو فردا منتشر شده بود، و صاحب این قلم همان لحظه که خبر را دیدم، مقاله ای منتشر کردم تحت عنوان: «تلفن آقای رضا پهلوی به خانواده ی پویا بختیاری یعنی پشت معترضان را خالی نمی کنیم». یک هفته پس از آن، در تاریخ 22 آذر ماه 1398 نوشته ای منتشر کردم تحت عنوان «چرا حمایت از مراسم «چهلم زنده یاد پویا بختیاری» کار درستی است» تا حمایت همه ی نیروهای سیاسی را برای مراسم چهلم پویا جلب کنم و حتی در مورد برگزاری مراسم چهلم مقاله ای علمی منتشر کردم، اما همچنان جریانات چپ و ملیون به غیر از یک وبلاگ ملیون، سکوت کردند. در نتیجه خیلی روشن است که جریانات چپ و ملیون مدتها در محکوم کردن این جنایت سکوت کردند. شخصاً در مورد آنچه این خبرِ تازه در کیش مطرح می کند هیچ اطلاعی ندارم، اما می دانم که به دلیل شاید نزدیکی خانوادگی برخی از اعضای خانواده ی زنده یاد پویا بختیاری در خارج کشور با جریانات افراطی پادشاهی خواه، از اول بیشتر حساسیت به این موضوع ایجاد شده و گناه نکرده اند که بیش از دوستان جمهوریخواه، از این قهرمان ملی حمایت به عمل می آورند. اگر خطایی را خانمی که خبر را به گزارشگران ارسال کرده می بیند، بهتر است خطا را مطرح کند وگرنه پیشی گرفتن از دیگر نیروهای سیاسی برای حمایت از خانواده ی پویا بختیاری کار درستی است، هرکسی که انجام داده، و در هر مبارزه ای نیز خطر وجود دارد و اگر اتفاقی بیفتد، لزوماً دلیلش سکتاریسم نیست. ضمناً در نهم فروردین سال جاری یعنی 5 ماه پیش، یادداشتی نوشتم با عنوان «آینده نگری: پیشنهاد: 19 شهریور، زادروز پویا بختیاری، روز سکولار دموکراسی در ایران». کاری ندارم که کسی با پیشنهادم موافقت یا مخالفت می کرد، اما در خارج کشور 5 ماه فرصت بود که اقلاً زادروز پویا بختیاری را که 19 شهریور است، اعلام می کردند در حالیکه همه سکوت کردند. اگر پادشاهی خواهان افراطی هر کاری را برای گرامیداشت زنده یاد پویا بختیاری تدارک می دیده اند، چرا آنرا باید سکتاریسم قلمداد کنیم وقتی نیروهای سیاسی دیگر جز سکوت در این مورد کاری نکرده اند!


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم مرداد ماه 1399
August 17, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH