Sam Ghandchiسام قندچي  بحث محمود ابطحی درباره دولت موقت یادآور شرکتهای استارتاپ
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3850-mahmoud-abtahi.htm  

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

mahmoud-abtahi

 

امروز به پادکست پانزدهم، از دور جدید پادکستهای سکولار دموکراتها، گوش می کردم که سه روز پیش به مدیریت آقای بیژن آتشین جان و با شرکت دکتر اسماعیل نوری علا و آقای محمود ابطحی برگزار شده است. سخنان آقای محمود ابطحی رییس شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان در نحوه ی نگرش ایشان به موضوع «حکومت موقت»، مرا به یاد شرکتهای استارتاپ در سیلیکانولی آمریکا انداخت وقتی آنهایی که شرکتها را ایجاد می کردند لزوماً بهترین افراد برای مدیریت شرکت بعد از موفقیت فاز اول استارتاپ نبودند و خیلی از آنها بعداً اگر در آن شرکت کار می کردند، ممکن بود بعنوان مثلاً مهندس کار کنند و خودشان مدیری حتی از بیرونِ جمع اولیه ی ایجاد کننده ی شرکت، استخدام می کردند، و به موازات افزایش فروش شرکت، بازهم مدیران تازه ای را استخدام می کردند که تخصص در مدیریت مؤسسه ای را، با دامنه ی فروش از یک مبلغ معین تا مبلغ معین دیگری، داشته باشند. البته استثنا وجود داشته که خود استیو جابز، مدیر بعدی را برای شرکت اپل استخدام کرد و توسط همان مدیر، اخراج شد و رفت شرکت دیگری بنام «نِکست» راه انداخت، و بعدها بازگشت پرماجرایی به شرکت اپل داشت و آن شرکت را از ورشکستگی نجات داد، و در برخی شرکتها در همین سالهای اخیر، مدیران اولیه قادر بوده اند در رشد بعدی شرکت هم نقش آفرین باشند از جمله «گوگل»، «آمازون»، «تسلا»، و «فیسبوک»، و البته در گوگل، مدیران اولیه بعد از بازگشت به مدیریت در مرحله فاز سوم، دوباره از مدیرت کنار رفتند! از بحث اصلی دور افتادیم. اما بحث واژه ها، آقای اسماعیل نوری علا این موضوع شنیدنی یعنی تفکیک مفاهیم «حکومت» و «دولت» را در فارسی توضیح دادند. در واقع شخصاً همیشه از اصطلاح «دولت» در بحث «تئوری دولت» استفاده کرده ام که طبق تعریف دکتر نوری علا باید از اصطلاح «تئوری حکومت» استفاده می کردم. بسیاری دیگر هم برای این مفهوم در فارسی به جای «حکومت»، از اصطلاح «رژیم» استفاده می کنند و در آنصورت شاید باید از اصطلاح «تئوری رژیم» استفاده می کردم، در حالیکه در لاتین از اصطلاح «ستیت» یا «اتا» استفاده می شود. مشکل این است که سنتی پذیرفته شده نیست و آقای نوری علا حق دارند، و واقعاً در این رابطه مشکل واژه ها در فارسی مسأله است. به هرحال در سالهای اخیر شخصاً در بحثهای سیاسی و نه بحث «تئوری دولت»، واژه های توصیه شده ی دکتر اسماعیل نوری علا را به کار برده ام که از جمله در واژه شناسی تخصص دارند، و مثلاً وقتی امروز در مقالاتم از «دولت ایران» حرف میزنم، منظورم همان «آقای حسن روحانی و کابینه ی هیئت وزرای ایشان» است. اما اصل بحث، یعنی موضوع تشکیل«حکومت موقت» و بحث «آلترناتیو سکولار دموکرات»، در آینده ی نزدیک در ایران، واقعاً باید مورد بررسی جدی همه ی فعالان سیاسی قرار گیرد، و آنچه آقای محمود ابطحی در رابطه با تزهای آوریل لنین در زمان انقلاب اکتبر روسیه مطرح کرد، موضوعی پرسش انگیز است و بحث ایشان هم خیلی شنیدنی بود و مثالهایشان از ترکیه با دانش ایشان از زبان ترکی استامبولی بحث ایشان را شنیدنی تر کرد.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم مرداد ماه 1399
August 16, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH