Sam Ghandchiسام قندچي دو کلمه درباره ی طرح فروش اوراق نفتی روحانی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3849-oraaghe-naftti.htm  

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14

 

oraaghe-naftti

 

دولت آقای حسن روحانی 7 سال پیش در ابتدا با ژست ادامه ی کار آقای میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی به صحنه آمد و بعد هم آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ی ایشان، در سیاست خارجی تا توانست ژست دکتر محمد مصدق گرفت و به تازگی در سیاست داخلی برای مقابله با تحریمها، آقای روحانی هم خواسته نقش دکتر محمد مصدق را با «طرح فروش اوراق نفتی» در این تئاتر رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران ایفا کند؛ امروز ماجرای نامه ی آقای محمد باقر قالیباف و آیت الله ابراهیم رییسی روسای قوای مقننه و قضائیه به آیت الله سید علی خامنه ای در مخالفت با این طرح رو شده است! واقعیت اینکه ما با دولت مصدق روبرو نیستیم و این رژیم، هر سه قوه اش وقتی فشار بین المللی زیاد شود نمیروند از مردم پول، «تقاضا» کنند که بخواهند اوراق قرضه ی دولتی صادر کنند و همانطور که از روز اول دیدیم، «مصادره» خواهند کرد و به همین دلیل سرمایه ی خصوصی احساس امنیت نمی کند، بویژه اگر هر سرمایه دار مشخصی مورد غضب قرار گیرد که پیش از آنکه خبردار شود، نظیر «مه آفرید امیر خسروی»، اعدام شده، و به همین دلیل خروج سرمایه از ایران شدت گرفته و بهای دلار در ایران، حرکت صعودی شدیدی را آغاز کرده است. در این میان یکعده هم که آدمهای ثروتمندی نیستند و گول نایاک و نرخهای سود بانکی بالا در ایران را خورده و پس اندازهایشان را در کانادا به بانکهای ایران فرستاده بودند، گویی نمی دانند خانه هایی که خودِ سران اصلاح طلب نظیر سید محمد خاتمی در آنها زندگی می کنند، مصادره ای است؛ به هر حال این خارج نشینانی که حسابهای پس اندازشان در بانکهای ایران است، در این بالا رفتن نرخ بهای دلار در ایران، هرچه داشتند و نداشتند از دست دادند! حالا درباره ی کل داستان اوراق نفتی آقای حسن روحانی، تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم مرداد ماه 1399
August 15, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH