Sam Ghandchiسام قندچي بازهم درباره ی بحث رهبری سیاسی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3846-rahbarie-siyasi.htm  

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

rahbari

 

در مقاله ای روز گذشته در مورد تفاوت رهبری سیاسی و رهبری حقوق بشری بحث شد که شاید برای برخی دوستان سوء تفاهم ایجاد کرد. در این مورد که منظور در آن مقاله از اینکه نوشته ام تصمیمات کلان رهبری سیاسی برای جنبش و کل کشور می تواند کوچکترین تصمیم غلط، برای ملتی فاجعه آفرین شود را حدود دوسال پیش توضیح داده بودم و نمی خواستم دوباره تکرار کنم. در نتیجه بحث در مورد افراد مختلف و اینکه در چه نقشی بیشتر می توانند به جنبش سیاسی یا حقوق بشری خدمت کنند، توهین به کسی نیست و ابداً به این معنی نیست که کسی را انسان بزرگی نمی دانیم. مگر خانم آنگ سان سوچی انسان بزرگی در عرصه ی حقوق بشر نبوده و نیست، اما تا نقش رهبری سیاسی گرفت، به کشور برمه و خودش ضرر زد و حتی جایزه ی صلح نوبل را از او پس گرفتند. هر کسی توان کار معینی دارد، بویژه وقتی در سطح بالا مسؤلیتی بگیرد، به جمعیت بیشتری می تواند کمک کند یا ضرر بزند، چرا که آن تصمیمات سیاسی می تواند برای همه ی کشور و مردم ایران، مرگ و زندگی باشد و حتی به جنگ یا صلح بیانجامد، و به همین دلیل مردم در آمریکا انتظار پاسخگویی از مقامات اجرایی، بویژه کاندیداهای کنگره و ریاست جمهوری دارند و خیلی دقت می کنند که چه کسانی را انتخاب کنند.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم مرداد ماه 1399
August 15, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH