Sam Ghandchiسام قندچي همجنسگرایان: آقای مجتبی واحدی چون پیرمرد «مفعول» بود حرفش از نظر شما مایه ی تحقیر
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3838-mojtaba-vahedi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

mojtaba-vahedi

 

آقای مجتبی واحدی، ساعتی پیش کلیپی را از شما در یوتیوب دیدم با عنوان: «با عرض پوزش! داستان پیرمرد مفعول و دو رئیس جمهور سابق». واقعاً باورم نمی شد کسی مدعی اپوزیسیون؛ با همان فرهنگ ضدهمجنسگرایان، چنین سخنان تحقیر آمیزی با تمسخر درباره ی به اصطلاح «مفعول» در مناسبات همجنسگرایان، به زبان آورد. چند سال پیش یکی از مأموران امنیتی دوران شاه که ظاهراً بعداً به جبهه ملی پیوسته بود، عمل مشابهی را انجام داد و در مقاله ای تحت عنوان «مفعول بودن دوست پسر رضا ضراب چرا برای نویسنده ای مدعی اپوزیسیون مسأله ساز است»، در این مورد توضیح دادم که اگر فرصت کردید حتماً با دقت مطالعه کنید، چون تبعیض علیه همجنسگرایان در فرهنگهای استبدادی نظیر برخی از کشورهای آمریکای لاتین، یا ایران، بیشتر علیه «مفعول» در روابط همجنسگریان است تا «فاعل»!


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیستم مرداد ماه 1399
August 10, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH