Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای خوانندگان لیست ایمیلیم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3837-mailing-list.htm

مطالب مرتبط: 1      2

 

yaddasht

 

دوستان عزیز، شخصاً لیستی ایمیلی دارم که برای کسی بدون رضایت آن فرد ارسال نمی شود و بارها از اعضای لیست خواسته ام اگر حتی یک هزارم ایمیلهای مرا دوست ندارند، از لیست خارج شوند و حتی اینجانب هم نخواهم فهمید چه کسی بیرون رفته است. با اینحال عده ای طرفداران آقای رضا پهلوی هستند که اگر یک خط در مطلبی که نوشته باشم برایشان در مخالفت با رژیم پهلوی تلقی شود، آن ایمیل را که دریافت کنند، اسپم میزنند. آخر این دوستان کی می خواهند متمدن شوند که اگر مسأله ای دارند می توانند هر جا دوست دارند بروند و ضد مطالب صاحب این قلم نظراتشان را منتشر کنند و مهمتر آنکه اصلاً وقتی نظر اینجانب اینها را این اندازه ناراحت می کند که به دروغ به سیستم می گویند که «اسپم» است، چرا از لیست اینجانب خارج نمی شوند. از نظر این نگارنده این افراد یک مشت آدمهای بی شرف و بزدل هستند که از تمدن بویی نبرده اند و دقیقاً همین افراد مایه ی نفرت ایرانیان از بازماندگان رژیم پهلوی در همه ی این سالها بوده اند، چون افرادی ترسو هستند که فقط نظیر ساواکی ها در داخل زندان شجاع بودند که مخالفان را شکنجه کنند. اگر هم دوستانی هستند که در گذشته نظیر اصلاح طلبان امروزِ رژیم اسلامی هیچگاه جنایات رژیم شاه را نمی فهمیدند چون جریانی اصلاح طلب در رژیم شاه بودند و کسی به آنها کاری نداشت، مدارک علمی از همه ی جنایات رژیم شاه وجود دارد و با کارهای این افراد بی شرف که رفته اند در دستگاه های اطلاعاتی آمریکا جای گرفته و امثال اینجانب و خانواده ام را در همین آمریکا نابود کرده اند، نتیجه اش افزودن به نفرت از بازماندگان رژیم پهلوی است. شما شاه الهی ها به آقای رضا پهلوی هم خدمت نمی کنید و شاید بسیاری از شما جاسوس دو جانبه ی رژیم اسلامی هستید. اگر آنچه می گویم نیستید، از لیست اینجانب بروید بیرون که لیست شخصی است و اسپم نزنید که خودتان بهتر از هر کسی می دانید که شما دروغ می گویید و من هیچ کسی را بدون رضایتشان در لیستم ندارم و  در عمرم دروغ نگفته ام و شما با موذی گری همه ی این سالها مرا عذاب داده اید؛ می خواهید بیشتر عصبانی شوید من هم «شعار مرگ بر سلطنت» را تکرار می کنم چون شما نمی خواهید احترام متقابل را به نظرات یکدیگر در عین مخالفت با هم، رعایت کنید، تا بدانید هرکسی آزادی بیان دارد، که بعد از 42 سال رژیم اسلامی که آزادی بیان شما را هم سد کرد، بازهم نفهمیده اید که ساواک شما امثال مرا در 25 سال دوران بعد از 28 مرداد، شکنجه و آزار می داد. بارها همه ی این سالها از شما خواهش کردم از لیست من بروید بیرون. هیچ چیزی غیر از آنچه علناً در اینترنت منتشر می کنم به لیستم نمیفرستم؛ شما که از مطالب من ناراحت می شوید چرا در این لیست هستید و اسپم میزنید جزاینکه آدمهای بی شرفی هستید که دروغ می گویید چون من اسپم نمی کنم و حرف شما دروغ است و فقط برای کسانی ایمیل میفرستم که خواسته اند در لیستم باشم، چند بار تکرار کنم که بفهمید. اسپم زدن شما دروغ است چون معنایش این است که به شما بدون خواست شما ایمیلم فرستاده شده در حالیکه بیش از 20 سال است 99 درصد شما در لیستم هستید و 1 درصد بقیه هم بعد از بارها تقاضا، اضافه شده اند. لعنت به آن شاه اللهی ها در این لیست که بعد از 42 سال زندگی در کشورهای دموکراتیک هنوز آزادی بیان را نفهمیده اید.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیستم مرداد ماه 1399
August 10, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH