Sam Ghandchiسام قندچي حملات جدید توده ایها به خانم مسیح علینژاد و یادی از غلامحسین ساعدی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3834--masih-alinejad.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5      6     7     8     9     10     11     12     13      14     15     16     17     18     19

 

masih-alinejad

 

در یکی دو روز گذشته دوباره حملات تازه ای علیه خانم مسیح علینژاد توسط برخی از کمونیستها و همچنین از سوی عده ای از توده ایها، راه افتاده است. این آدمها، همه ی این مدت که محاکمه ی برادر خانم علینژاد بود یک کلمه در محکوم کردن شکنجه های رژیم اسلامی، که به خاطر رابطه ی فامیلی با خانم علینژاد، علیه برادرشان صورت گرفت، حرفی نزدند، اما حالا چون خانم مسیح علینژاد خواسته کارش در خارج راه بیافتد و با شهبانو فرح پهلوی در همین چند روز اخیر ملاقاتی داشته، حملات تازه ای را علیه خانم علینژاد آغاز کرده اند. چطور برای شما نوکران روسیه و چین هیچوقت ملاقات استالین و مائو با اشرف پهلوی مسأله ای نبوده اما اینجا جانماز آب می کشید. اگر هم قرار است خانم علینژاد را سخنگوی وزارت خارجه ی آمریکا بخوانید، می شود شما توده ای ها را نیز سخنگوی گذشته ی «کا گ ب» و سخنگوی امروز وزارت خارجه ی روسیه خطاب کرد که تازه این آزادی را دارید که در آمریکا زندگی می کنید. این بازیهای پرخاش به مخالفان را متوقف کنید. این فرد توده ای در گذشته هم که با سایت ایران امروز همکاری داشت بدگویی کردن درباره ی مخالفان خود را در پشت پرده انجام می داد و وقتی برخی از دوستانم با او این واقعیت را روبرو کردند، خفه شد و حتی تماسهای پشت پرده خود را با مدیر سایت «ایران امروز»، انکار کرد چرا که امروز سیاست ایران امروز تغییر کرده و ایشان را کنار گذاشته اند، و حالا هم ظاهراً این فرد بعنوان یک روزنامه نگار بیطرف، این پرخاشها را به خانم علینژاد، دامن میزند در حالیکه در گذشته و حال، حامی راه رشد غیرسرمایه داری حزب توده، شوروی سابق،  روسیه و چین کنونی، بوده و هست، اما در مهاجرت، آمریکا را برای زندگی انتخاب کرده، و نه روسیه، در حالیکه برای مردم ایران، راه رشد غیرسرمایه داری روسیه و چین را که از نظر او و امثالش، همین رژیم اسلامی کنونی دنبال می کند، تجویز می کند، وقتی همانطور که گفته شد، خودش آمریکا را برای زندگی انتخاب کرده است. مشکلی ندارم که کسی اختلافات سیاسی خود را روشن بیان کند، خودم همیشه این کار را کرده ام، اما دروغگویی و در پشت سر، یک حرف زدن، و در ظاهر بعنوان روزنامه نگار بیطرف حرف زدن، توهین به روزنامه نگاران و در واقع توهین به هوش مردم است. کاری نکنید مجبور شوم همه چیز را با اسم و رسم این فرد اعلام کنم که فقط به ملاحظه ی برخی دوستان قدیمی تا به حال اینکار را نکرده ام. می دانید آن روزنامه نگارانی که این جناب می گوید در رسانه های بین المللی پول به جیب میزنند، حتی آندسته از سلطنت طلبان و اصلاح طلبان که با این نگارنده در تضاد کامل بودند، و در آن مؤسسات خبری کار می کنند، اگر بروند پیشخدمت رستوران شوند بیشتر پول در می آورند، و به خاطر باورهایشان فعالیت مطبوعاتی می کنند نه آنکه آنگونه که این آدم موذی نوشته، پول به جیب بزنند که حقوقی نمیگیرند. حرف مفت زدن راحت است. و این مخصوص ایران نیست. با چند جوان دانشجوی اهل ترکیه که در هتلی در ویلیامزبرگ در همین ویرجینیا کار می کردند و منهم دو شبی در آن هتل زندگی می کردم، و آنها رشته های مختلف نظیر کامپیوتر و بیزینس می خواندند، تا گفتم روزنامه نگار هستم زدند زیر خنده، نه آنکه بخواهند مسخره ام کنند بلکه بحث درباره ی رشته ی تحصیلی بود و آنها رشته های نون و آب دار را بحث می کردند و می گفتند خبرنگاری راهی برای فلاکت مالی و آخرش هم کشته شدن است. شما توده ایها به جای محکوم کردن تبعیض در مؤسسات خبری، که درست است انجام دهیم، دارید به کسانیکه زحمت می کشند، پرخاش می کنید وقتی بسیاری از همین روزنامه نگاران در اقصی نقاط دنیا برای تهیه ی خبر، جان می دهند. در همین آمریکا اگر چهارماه دیگر همین دولت ترامپ عوض شود معلوم نیست که همین خانم علینژاد دیگر شغلی داشته باشد و همین اندازه حمایت از مبارزان داخل کشور هم در رسانه ی صدای آمریکا از بین میرود همانطور که در سه سال آخر دور دوم ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما شاهد بودیم. پشت سر حرف زنیهای دیگر شما توده ای ها و تلاشهایتان برای خراب کردن روزنامه نگاران را هم خیلی مدرک دارم و رو می کنم اگر کار به آنجا کشید. شما یک جریان مافیایی در اپوزیسیون ایران هستید که هنوز ادامه دارید و فقط تحمل می شوید وگرنه از نظر احترام به آزادی مطبوعات، بدنامترین جریان در تاریخ معاصر ایران هستید بویژه وقتی بحث مشخص زندگی روزنامه نگاران مطرح است. پرونده ی حزب توده در این زمینه از قتل محمد مسعود توسط خسرو روزبه و مخفی کردن آن جنایت توسط حزب توده برای یک ربعِ قرن، و نسبت دادن آن به رژیم شاه، دست کمی از دروغ ماجرای سینما رکس و حاشا کردن آن توسط اسلامگرایان برای سالهای مدید نداشت. اما در مورد مسیح علینژاد. دفعه ی قبل در موردِ مشابه که خانم علینژاد خواسته بود کارش راه بیفتد، توضیح دادم و نیازی به تکرار نیست، در داخل ایران هم وقتی می خواسته کارش راه بیافتد به سید محمد خاتمی نزدیک شده، و قران خدا غلط نشده است. همکاران خود شما هم اگر در ایران، کارِ علنی می کنند مجبورند به همین کارها متوسل شوند و اگر می خواهید می توانم هزار مثال بیاورم اما فقط یک مثال را می گویم که دیگر فوت کرده و از گفتنم خطری متوجه او نیست: فریبرز رییس دانا. واقعاً این حضرات کمونیست توده ای و غیره خودشان در همه ی این سالها چه کاری در حمایت از مبارزان داخل کشور، در خارج کرده اند، که مرتب به خانم مسیح علینژاد گیر می دهند و پرخاش می کنند! بس کنید که دفعه ی بعد انقدر در لفافه نخواهم نوشت. موسی به دین خود، عیسی به دین خود. بروید هر غلطی که می کنید و فکر می کنید اسمش مبارزه است را انجام دهید به جای حمله به دیگران که دارند کاری می کنند نه مثل شما توده ایها که واقعاً دستکمی از «کا گ ب» ندارید و آخرش آنهایی را نیز که شجاع بودند اما تا آخر همراه شما بودند نظیر جوانشیر، تنها گذاشتید که راحت توسط همین رژیم به قتل برسند، وقتی شما توده ایها از رژیم در کشتار مجاهدین و سربداران و دیگر نیروهایی که در همان تاریخ با رژیم می جنگیدند، حمایت کردید. نمی دانم با چه رویی هنوز بعنوان اپوزیسیون ایران، قلم میزنید! اما از این حرفهای مفت بگذریم و برویم سرِ اصل مطلب. همه ی این داستانها مرا به یاد اولین روزهایی انداخت که زنده یاد غلامحسین ساعدی همچون بسیاری دیگر از اپوزیسیون ایران بعد از روی کار آمدن رژیم جدید، مجبور به جلای وطن و قبول تبعید شد. غلامحسین ساعدی نیز نظیر زنده یاد بیژن مفید، چپی بود اما نه از نوع این توده ایها که در بالا ذکر شد. زنده یاد دکتر ساعدی در آنزمان در پاریس مقاله ای درباره ی مقایسه ی «مهاجران» و «تبعیدیان» منتشر کرد و در آن به درستی گفت که «مهاجران» برای زندگی بهتر به خارج آمده اند و نه برای مبارزه با رژیم. درست است که دانشجویان هم در زمان شاه برای مبارزه به خارج نمی آمدند ولی بعداً در کنفدراسیون فعال می شدند؛ اما، دلیلش این بود که نوجوانِ ناآگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی بودند وقتی به خارج می آمدند و با کسب آگاهی، فعال سیاسی می شدند، در حالیکه مهاجران کنونی، صد برابر ایرانیانی که در خارج زندگی می کنند در مورد ایران تحت رژیم اسلامی آگاهی دارند و اگر قرار بود با افشاگری در مورد واقعیات جنایات رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی فعال شوند، در همان ایران فعال شده بودند و در آنصورت اگر هم به خارج می آمدند بعنوان تبعیدی می آمدند و نه بعنوان مهاجر، مگر آنکه از فعالیت مدنی و سیاسی بریده باشند. در نتیجه این دوستان بهتر است بیشتر نمک به زخم نپاشند و اگر خودشان فعالیتی در حمایت از فعالان داخل کشور نمی کنند، مرتب به خانم مسیح علینژاد گیر ندهند که زبان مهاجران را بهتر از اینها می فهمد یعنی برای مهاجران همان خورش بادمجان که این حضرات مسخره می کنند، اولین دلتنگی برای وطن است. اگر هم این توده ایها علاقه شان در همه ی این سالها در غرب فقط حمله به مسیح علینژادها و غرب بوده و هست، تشریف ببرند در روسیه، چین و یا در ویتنام زندگی کنند نه آنکه غرب را برای زندگی انتخاب کنند ولی از هرکسی که از غرب حمایت کند یا که به کشورهای کمونیستی بد بگوید، ناراحت شوند، اینها واقعاً شبیه همین اسلامگرایانی هستند که کانادا را برای زندگی انتخاب کرده اند و بسیاری از آنها هم با خانواده ی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی فامیل هستند و کارشان راه انداختن سفره ی حضرت رقیه و بساط سینه زنی عاشورا در ونکوور کانادا است. در پایان اضافه کنم که شخصاً حتی یکبار هم در عمرم با خانم مسیح علینژاد حرف نزده ام اما وقتی برنامه هایش را در اینترنت تماشا می کنم می بینم یک هزارم او هم این توده ای ها در همه ی این 42 سال در خارج کشور، به رژیم اسلامی حاکم بر ایران اعتراضی نکرده اند، و از مبارزان داخل کشور، حمایتی به عمل نیاورده اند، و همیشه فقط کارشان نقد از آمریکا، و سنگ انداختن در برابر کسانی بوده است، که نظیر مسیح علینژاد در همه ی این سالها در خارج کشور، به جنایات رژیم اعتراض کرده و از مبارزان داخل کشور پشتیبانی کرده اند.

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

نوزدهم مرداد ماه 1399
August 9, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH