Sam Ghandchiسام قندچي کرونا و سیمولاسیون: فاوچی، سی دی سی و اِن آی اچ تقصیرکارند و نه ترامپ
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3833-cdc-nih.htm
Corona & Simulation: Fauci, CDC and NIH are to Blame, not Trump
http://www.ghandchi.com/3833-cdc-nih-english.htm

مطالب مرتبط: 1    2     3     4     5     6     7     8

 

cdc-nih-fauci

 

این نگارنده به کارهای دکتر فاوچی در مقابله با شیوع بیماری ایدز احترام می گذارم اما ما در دورانی دیگر هستیم وقتی مدیران ارشد بهداشت و درمان هنوز درک نکرده اند که آزمایشهای بالینی، خود دلیل شکست اقدامِ به موقع در عرصه پزشکی هستند. شخصاً در میان بسیاری دیگر درباره ی سیمولاسیون بحث کرده ام که یک راه حل مسأله است، اما دکتر فاوچی حتی یکبار درباره ی سیمولاسیون در همه ی ظاهرشدن های فراوان تلویزیونی اش، حرفی نزده است که نشان می دهد این دکترهای قدیمی هیچ درکی از هوش مصنوعی ندارند که بیش از 35 سال پیش توصیف عمومی شده است. بیاییم همه ی این شکستها را در رابطه با ویروس کرونا 2019، تقصیر پرزیدنت ترامپ نیاندازیم و شروع کنیم از سیمولاسیون استفاده کنیم که سالها پیش، ری کرزوایل پیشنهاد کرده بود وقتی پرزیدنت اوباما مشغول قطع بودجه های سی دی سی و اِن آی اِیچ بر مبنای توصیه های مدیران ارشد آنها نظیر دکتر فاوچی بود؛ اما، بدون درک تفاوت پروژه های مختلف، به جای آنکه متدهای اِن آی اِچ و سی دی سی را تغییر دهد، وقتی آن مدیران متدهایی را ادامه می دادند که همان روشهای فکری قدیمی مدیران ارشد آنها نظیر دکتر فاوچی بود. نه پرزیدنت ترامپ و نه پرزیدنت اوباما متخصصین بهداشت و درمان نیستند و ما باید مدیران ارشد بهداشت و درمان را مقصر بدانیم که وقت لازم را برای یادگرفتن سیمولاسیون صرف نکردند. تنها کاری که لازم بود انجام دهند دعوت از ری کرزوایل به دفترشان بود که این راه تازه ی قرن بیست و یکم را بیاموزند به جای آنکه فکر کنند بهترین راه حل را می دانند، ابوعلی سینا هم از دانش بالایی در علم پزشکی بهره مند بود و حتی قرنطینه را او اختراع کرد، اما اگر امروز زنده بود باید هوش مصنوعی را می آموخت.

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

هجدهم مرداد ماه 1399
August 8, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH