Sam Ghandchiسام قندچي فترت: شورای سلطنت: بازهم درباره ی کلاسهای تاریخ آقای محمد امینی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3830-mohammad-amini.htm

پی نوشت 2 مهر 1399: محمد امینی در این جلسه ی دهم می گوید رضا شاه مستقل بود

پی نوشت 27 شهریور 1399: https://www.youtube.com/watch?v=YXRaDO4Pc0A

پی نوشت 17 شهریور 1399: https://www.youtube.com/watch?v=GKCC70j0hXg

پی نوشت 10 شهریور 1399: https://www.youtube.com/watch?v=_rn3SXrz278

پی نوشت 3 شهریور 1399: https://www.youtube.com/watch?v=FKLkij1HCh4

 

مطالب مرتبط: *   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11

 

naser-al-molk-m-amini

 

یکهفته پیش چند خطی نوشتم تحت عنوان «یادداشتی درباره ی کلاسهای تاریخ آقای محمد امینی». تصور می کنم منظورم را درست نرساندم. در این 42 سال، درباره تحلیل از انقلاب مشروطه، یا تحلیل از به روی کار آمدن رضا شاه، خیلی نوشته شده است. وقتی به سه کلاس اخیر آقای محمد امینی (1، 2، 3) اشاره کردم که دو سه روز پیش، ویدیو کلاس بعدی (4) نیز، منتشر شد، آنچه برای این نگارنده جالب بود بحث آنچیزی است که در جنبش سیاسی ایران به دوران فترت مشهور است، یعنی اینکه مجلس اول که به توپ بسته شد، بعدش مجلس دوم و سوم چگونه تعطیل شد و بعد هم مجلس چهارم و کلاً دوران جنگ جهانی اول، و بالاخره مجلس پنجم که به آغاز سلطنت رضا شاه رأی داد. پنج ماه پیش که تازه شیوع کرونا در ایران جدی شد، در یادداشتی تحت عنوان «فترت یا نه: روسیه وضعیت کنونی را در ایران می پسندد»، خاطراتی را که از مرحوم پدرم درباره ی شیوع وبا در آن زمان که او نوجوان بود شنیده بودم ذکر کردم، و داستان پارک شهر. کلاً در مورد آن دوران تاریخ ایران بحثِ زیادی نشده است؛ اما، آقای محمد امینی در این دوره از کلاسهای خود (شاید درست به خاطر نیاورم اما فکر می کنم در شماره 2) گفتند که بعد از خلع محمد علیشاه، دیوانسالاران ایران رفتند کمبریج و ناصرالملک را از آنجا آوردند و پول زیادی هم به او دادند که بیاید. صاحب این قلم اصلاً در این مورد نمی دانستم و همیشه فقط می دانستم که ناصرالملک در رأس شورای سلطنتی بود که به دلیل صِغَر سنِّ احمد شاه، تشکیل شد. اما از اینکه محمد علیشاه حتی در بسته شدن مجلس دوم دست داشته، و عبارات معینی را در متمم قانون اساسی او مشخص کرده و همچنان تا این اندازه در سیاست ایران در آن تاریخ، نقش داشته، بی اطلاع بودم. اصلاً موضوع شورای سلطنت که در تاریخ ایران در زمانهایی که ولیعهد در سن پایین عهده دار مملکت می شده، حائز اهمیت بوده چرا که عده ای با تشکیل شورای سلطنت بنام آن ولیعهد، کشور را در کنترل خود می گرفتند و شاید نه دقیقاً به این شکل، ولی نادرشاه هم اینگونه به سلطنت دست پیدا می کند. اما بنظر می رسد داستان «ناصرالملک» چنان جاه طلبی هایی را در بر نداشته است. سوادم همانطور که بارها نوشته ام در این زمینه ها خیلی کم است و دارم سعی می کنم آن دوران تاریخ ایران را بهتر بفهمم. می دانیم در دوران خود ما، آقای دکتر منوچهر گنجی مسؤل شورای سلطنت بودند که ریاست آن با شهبانو فرح پهلوی بود و حتی بعد از رسیدن آقای رضا پهلوی به سن بلوغ، بازهم آن شورا ادامه داشت و تا آنجا که به یاد دارم در جلسات کنگره سال 2000، آقای منوچهر گنجی هنوز تحت عنوان مسؤل یا رییس شورای سلطنت شرکت می کردند. به هر حال کلاس دو سه روز پیش آقای محمد امینی را نگاه کردم و خوشحالم از اینکه به رغم آنکه هنوز تندرستی خود را بطور کامل به دست نیاورده اند، به برگزاری این کلاسها ادامه می دهند، اما امیدوارم سلامتی شان به خطر نیافتد. در این یکی دو روزه مقاله ای را از آقای علی میرفطروس تحت عنوان «تأمّلاتی دربارۀ جنبش مشروطيـّت»، که به نقل از چاپ پنجم کتاب ایشان، «دکترمحمّدمصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست»، منتشر شده بود، در سایت گویا خواندم. آن نوشته هم برایم خواندنی بود و امیدوارم این بحثها بیشتر ادامه پیدا کند، برای اینکه برخلاف تصور همگانی، بسیاری از واقعیات دوران مشروطه هنوز ناروشن است، در حالیکه در 42 سال گذشته از انقلاب مشروطه خیلی حرف زده ایم.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

پانزدهم مرداد ماه 1399
August 5, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی


برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

 

SEARCH