Sam Ghandchiسام قندچي حزب سکولار دموکرات ایرانیان: پادکستها
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3826-podcast-isdp.htm

مطالب مرتبط: 1     2      3     4      5     6     7     8

 

podcasts-isdp

 

حزب سکولار دموکرات ایرانیان بیش از یکسال است برنامه ای را تحت عنوان پادکست سکولار دموکراتها تولید می کند که در تلویزیونهای مختلف بازپخش می شود. ای کاش صفحه ای را در اینترنت درست می کردند و لینک آن صفحه را جایی در خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان درج می کردند، و در آن صفحه برنامه های پادکست را بترتیب زمان تولید لیست می کردند، تا بتوان به راحتی برنامه ی هر تاریخ معین را پیدا کرد. شخصاً هر وقت لینک برنامه های تازه ی آنها را در صفحات سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران یا جای دیگری می بینم حتماً تماشا می کنم. در واقع پادکست نهم مرداد ماه 1399 که روز 12 مرداد تازه آنرا دیدم، در ارتباط با یادداشتی که 11 مرداد ماه 1399 درباره ی گفتار 10 مرداد ماه آقای میلاد آقایی در تلویزیون میهن نوشته بودم، آن اندازه مهم بود که لینک پادکست را بعداً در پی نوشتی، به مطلب خود اضافه کردم. با سپاس از تلاشهای خستگی ناپذیر دست اندرکاران تولید برنامه های پادکست سکولاردموکراتها که برنامه هایشان در این برهه ی زمانی، واقعاً برای مردم ایران مفید هستند.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

چهاردهم مرداد ماه 1399
August 4, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH