Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه ی هشتگ اعتراضی #کولبر_نکشید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3824-kolbar-nakoshid.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

kolbar-nakoshid

 

به گزارش «ما شهروندان دیجیتال» که در حساب توییتری خانم مسیح علینژاد بازتوییت شده، روز گذشته هشتگ اعتراضی #کولبر_نکشید، ترند اول ایران شد. بیش از دو سال پیش در مطلبی تحت عنوان «یادداشتی درباره دست فروشی در شهرها و کولبری در نقاط مرزی کردستان»، به موضوع کولبران در کردستان پرداختم و یک هفته بعد از آنهم وقتی مغازه ها در بانه در حمایت از کولبران بستند و رژیم، نیروی نظامی گسیل کرد تا مغازه ها را به زور باز کنند، در آن مورد مطلبی منتشر شد تحت عنوان «آیا پاسخ اعتصاب شهر بانه اعزام نیروی نظامی است». دو سال و نیم از آن روزها می گذرد اما همچنان در بر همان پاشنه می چرخد و حرف تازه ای نیست. اگر بریدن دست سارقان توجیه شرعی قصاص برای این رژیم دارد، تیراندازی به کولبران آن توجیه را هم ندارد! پس چرا رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی دست از این خشونت آشکار علیه کولبرها بر نمی دارد؟ متأسفانه حقیقت این است که مسؤلین رژیم برای حل هر مسأله ای راهکار خشونت علیه مردم را بر می گزینند، مثلاً سالهاست برای هر اختلاف عقیده و دیدگاه سیاسی، فوراً مجازات زندان را بر می گزینند (و در مواردی حتی اعدام)، در حالیکه امروز اگر در همه ی دنیا بگردید حتی در کشورهای کمونیستی یا مشابه که متحد رژیم اسلامی هستند، نظیر چین و روسیه هم اینهمه زندانی سیاسی نمی بینید. وقت آن است که رژیم اسلامی نگاهی جدی به مجازاتهای تعیین شده برای جرائم بیاندازد و قوه ی مجریه نیز روشهای خشونت آمیزی نظیر تیراندازی به کولبرها را متوقف کند. برخی دوستان در احزاب کردی تصور می کنند که رفتار خشونت آمیز رژیم با کولبران به این دلیل است که آنها در مناطق اتنیکی کردستان زندگی می کنند و بقیه ی مردم ایران از آنها حمایت نمی کنند. خوشبختانه در دو روز گذشته با حمایت سراسری از هشتگ اعتراضی #کولبر_نکشید، به این تصور تا حدی پایان داده شد. واقعاً رژیم اسلامی اگر در یک چیز در همه ی این 42 سال تبعیضی قائل نشده، در خشونت علیه مخالفین بوده و برایشان فرقی نداشته که زنده یاد ستار بهشتی در قلب تهران بود یا که زنده یاد زانیار مرادی در مریوان، و در واقع ستار بهشتی فقط به دلیل وبلاگنویسی جان خود را زیر شکنجه، یعنی از طریق خشونت قوه مجریه از دست داد. اجازه ندهیم اتحاد ملت ایران با این حرفها خدشه دار شود. مشکل ایران و ایرانی و کل منطقه، کوکلاکس کلانهای اسلامی هستند، نه تنها کرد و فارس ندارد، بلکه شیعه و سنی هم ندارد، و بیش از 42 سال است دست از سر ایران و منطقه ی خاورمیانه بر نمی دارند و حتی این روشهای خشونت آمیز را به نقاط دیگر دنیا هم کشانده اند نظیر جنایت یازدهم سپتامبر در آمریکا که البته به حکومت ایران ربطی نداشت اما کار کوکلاکس کلانهای اسلامی بود، گرچه نوع سنی القاعده! با این آرزو که تلاشهای مدنی نظیر حمایت از هشتگ اعتراضی #کولبر_نکشید، به این خشونتهای آشکار، پایان دهد.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

سیزدهم مرداد ماه 1399
August 3, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH