Sam Ghandchiسام قندچي گروه مافیایی: بازهم درباره ی وحدت اپوزیسیون و جلب اعتماد مردم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3822-jalb-e-etemaad-e-mardom.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

trust

 

برخی از رهبران جریانات اپوزیسیون هستند که دوست دارند هرروز بروند در جایی دیگر سخنرانی کنند و درباره ی عدم وجود وحدت در اپوزیسیون از هر دلیلی بگویند به غیر از عملکرد خود جریانی که به آن تعلق دارند، و درهای همه ی رسانه های بین المللی هم به رویشان باز است اما برایشان کافی نیست و فکر می کنند دلیلِ بی توجهی مردم به آنها، نشنیدن حرفهایشان است. چند ساعت پیش مقاله ای منتشر کردم تحت عنوان «درباره اعتماد: تجربه ام در میکس-دات-کام» و سانسور انتشار بیرونی مطالبی را که در سایت میکس-دات-کام منتشر می کردم، توضیح دادم. فکر می کنید آن سایت که نظیر بقیه ی کمپانی های جدید شبکه های اجتماعی است، دوست دارد یک مشتری از دست بدهد؟ خیر! می خواهید بدانید که چرا این کار را می کرد؟ خودتان حدس بزنید. من به شما لینک دو تا از مقالاتی را که از این نگارنده در هفته ی گذشته انتشار بیرونی دادند، و دو تا را که توسط آنها انتشار بیرونی سانسور شده بود، در زیر ارائه می کنم، و خودتان دلیل سانسور را حدس بزنید:

 

مقالات زیر را که انتشار بیرونی دادند:

http://www.ghandchi.com/3808-noor-pahlavi-zanaan.htm
http://www.ghandchi.com/3811-siamak-mehr-israel.htm 

 

مقالاتی که انتشار بیرونی آنها را سانسور کردند:

http://www.ghandchi.com/3809-milad-aghaei.htm
http://www.ghandchi.com/3810-vahdate-opposition.htm

 

مطمئناً کسی که این کار را کرده هم با زبان فارسی و هم با موضوعات سیاسی آشنا بوده البته در حد همه ی این مأموران دون پایه، نظیر همه ی آنهایی که طی تاریخ نقش ممیزی مطبوعات را در ایران داشتند. آیا فرد یا افرادی که این کارها را می کنند، آدمهای جنایتکاری هستند؟ نه لزوماً، به احتمال قوی به یکی از جریانات اپوزیسیون وابسته، که امثال آن سخنرانهای مورد اشاره، هرروز روضه ی جلب اعتماد مردم می خوانند، مرتبط هستند ولی فکر می کنند با سانسور و کارهای امنیتی دیگر که زندگی صاحب این قلم را در 15 سال گذشته نابود کردند، می شود به چنان اهداف والایی نظیر جلب اعتماد مردم رسید، و این بار هم در میکس-دات-کام که شبکه ای ناشناخته بود که اینجانب کمی بیش از یک سال پیش به جامعه ی ایرانی معرفی کردم، این کارها را انجام داده اند و این یک امکان مطبوعاتی ناچیز را نیز که برای آگاهسازی مردم ایران توسط اپوزیسیون مستقل مورد استفاده بود، نابود کردند، وقتی همه ی رسانه های بین المللی را در کنترل خود دارند و سالهاست ما را سانسور کرده اند، و به حق، کسی به آنها اعتماد نمیکند با اینکه هر روز این جریانات مافیایی به رسانه های بین المللی فارسی زبان دعوت می شوند. غیر از این است که اینها نیز جریان مافیایی دیگری، اما مخالف جریانهای مافیاییِ در قدرت، در رژیم کنونی ایران هستند، وقتی به سادگی آزادی بیان در عرصه ی عمومی را لگدمال می کنند و آنوقت می خواهند برای ایران، رژیم دموکراتیک ایجاد کنند. اینها بحثهای عرصه ی عمومی است و نه عرصه ی خصوصی! به قول معروف جهنم را نیز با نیت خوب ساختند و اینها نیز به این طریق می خواهند برای ایران "دموکراسی" بسازند، خدا به داد ما برسد که بعد از خمینی اینها می خواهند برای ما آزادی به ارمغان آورند. سالی که نکوست از بهارش پیداست، هنوز قدرت را در ایران نگرفته اند، در این دموکراسیِ آمریکا، برای ما بساط ممیزی راه انداخته اند!

 

خوانندگان می توانند با سایت «میکس_دات_کام» تماس بگیرند و خود جویا شوند که چگونه این کار انجام شده است. متأسفانه برخی نیروهای اپوزیسیون همانقدر سانسورچی و مستبد هستند که رژیم حاکم بر ایران، و بحث در مورد عرصه ی خصوصی زندگی رهبران آنها نیست که به خودشان مربوط است، بحث در مورد عملکردشان در عرصه ی عمومی است که اینها مدعی رهبری جنبش دموکراسی خواهی ایران هستند! اگر رهبری رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی حاکم بر ایران گروههای مافیایی هستند، اینها هم گروههای مافیایی هستند، هرچند سکولارند و سرشان را مثل کبک در برف کرده اند و فکر می کنند مردم خبر ندارند!


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

سیزدهم مرداد ماه 1399
August 3, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH