Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی درباره ی کلاسهای تاریخ آقای محمد امینی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3816-mohammad-amini-kelaas-e-taarikh.htm

مطالب مرتبط: 1     2      3     4     5      6

 

mohammad-amini

 

سه هفته پیش هنگامیکه اعلام شد کلاسهای تاریخ آقای محمد امینی از سر گرفته می شود یادداشتی نوشتم تحت عنوان «نه تاریخگرایی: در حاشیه ی کلاسهای تاریخ محمد امینی». همیشه بسیار ابژکتیف در نوشته هایم هستم اما بویژه آنچه در اینجا می نویسم صد در صد به خاطر دوستی قدیمی با آقای امینی نیست و قضاوتم بعد از گوش دادن به این سه برنامه است که تا به حال ارائه کرده اند (1، 2، 3). این برنامه ها واقعاً فوق العاده است بویژه دومی. شاید برخی مطالبی که ایشان گفته اند به دلیل بیسوادی این نگارنده، برایم تازگی داشت نظیر اینکه میرزا رضا کرمانی و شیخ احمد روحی هر دو داماد میرزا یحیی نوری (صبح ازل) بودند و مهمتر آنکه نمی دانستم این شخصیتهای آغاز تاریخ جنبش روشنفکری ایران تا این اندازه با بابیان نزدیک بوده اند. سالها پیش یادداشتی در مورد جنبش بابیان و مذهب بهایی نوشته بودم که ابداً این اندازه غنای تاریخی نداشت، هرچند آن جنبش را حرکتی پارلمانتاریستی ارزیابی کرده بودم که امیرکبیر به اشتباه آنرا نظیر حرکت واپسگرای خمینی که ما در روزگار خود در 1357 داشتیم، تصور کرده بود. اگر او در سال 1357 بود شاید اشتباه ما را نکرده بود، و شاید ما اگر در روزگار او بودیم، در مورد جنبش بابیان و مذهب بهایی، اشتباه امیر کبیر را نمی کردیم! از اینکه آقای محمد امینی در پی ابتلا به بیماری کرونا حالشان بهتر است خوشحالم و برایشان آرزوی تندرستی کامل دارم. ایشان را بیش از 15 سال است ندیده ام و حتی امکان تماس تلفنی هم با آقای محمد امینی در این دوره ی بیماری شان، به دلیل گرفتاری های شخصی خیلی زیاد صاحب این قلم در این روزها، میسر نشد و امیدوارم پوزش مرا بپذیرند. با این آرزو که اجرای این برنامه های بسیار غنی را در مورد تاریخ معاصر ایران، ادامه دهند که دستکم برای اینجانب خیلی مطلب برای یادگرفتن دارد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

دهم مرداد ماه 1399
July 31, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH