Sam Ghandchiسام قندچي اعدام معترضان خیزش 98: نامه ی سرگشاده به آیت الله خامنه ای
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3814-khamenei-khizesh98.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7      8     9     10

 

khamenei-khizesh98

 

حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، یکسال پیش در یادداشتی تحت عنوان «آقای خامنه ای نه دعوای امروز با شما شخصی است و نه دعوای با شاه در 1357 شخصی بود»، نوشتم که اختلاف نه با شما و نه با محمدرضا شاه، موضوعی شخصی نبوده و نیست. اگر به مقالات صاحب این قلم در مورد شما آقای خامنه ای، نگاه کنید، هیچگونه حمله ی شخصی وجود ندارد و بحث بر سر حاکمیت کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران و خاورمیانه است. دلیل نوشتن این یادداشت نیز موضوع تهدید برخی معترضان خیزش 96 و زندانیان خیزش 98 به اعدام توسط رژیم اسلامی است که شمار بزرگی از مردم ایران با هشتگ #نه_به_اعدام و هشتگ #اعدام نکنید، مخالفت خود را با تصمیمات قوه قضاییه در این رابطه اعلام کرده اند. شخصاً چه در زمان شاه و چه امروز از مخالفان مشی چریکی بوده و هستم، اما مطمئنم که در صورت وقوع این اعدامها، در سراسر ایران حرکت مسلحانه ی چریکی آغاز شده، و خشک و تر با هم خواهد سوخت. البته دلیل اصلی مخالفتم با مجازات اعدام این است که مجازاتی غیرانسانی، و در مورد معترضان سیاسی، نه تنها مجازات اعدام بلکه زندانی کردن آنها به دلیل نظراتشان، نقض آزادی عقیده و بیان و نقض آزادی اجتماعات است، حقوقی که همه ی رژیمهای متمدن در جهان به رسمیت می شناسند. رژیم اسلامی ایران به جای دلجویی از خانواده های جانباختگان خیزش آبان ماه 98، نظیر خانواده ی زنده یاد پویا بختیاری، می خواهد معترضانی را که در قتل عام خیابانی آبان ماه 98، کشته نشدند، اعدام کند. #نه_به_اعدام و بازهم باید گفت #اعدام نکنید!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

دهم مرداد ماه 1399
July 31, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH