Sam Ghandchiسام قندچي داستان سنگ اندازی در طرحهای وحدت اپوزیسیون
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3810-vahdate-opposition.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4

 

vahdate-opposition

 

در 42 سال گذشته هر چند وقتی آدمهای خیرخواهی پیدا می شوند و می خواهند طرح وحدتی برای اپوزیسیون ارائه دهند تا به رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران پایان دهند. بعد هم چون هدفشان وحدت اپوزیسیون است میروند میان نامهایی که در اپوزیسیون زیاد شنیده می شود چند تایی را انتخاب، و تلاش می کنند فصل مشترکی بین حرفهای آنها پیدا کنند از جمله «دموکراسی»، «سکولار دموکراسی»، «استقلال» و امثالهم و طرح وحدتی ارائه می دهند و می خواهند به گرد آن تشکیلاتی راه اندازند و معمولاً تعدادی آدمهای خیرخواه دیگر نیز به ندای آنها لبیک می گویند و جمعی شکل می گیرد اما بعد از مدتی دوباره خاموش می شود و این جریان در 42 سال گذشته به کرّات تکرار شده است. بسیاری از آنها نیز تصور می کنند آیت الله خمینی بدینگونه اپوزیسیون ضد رژیم شاه را متحد کرد و پیروز شد، و متعجب هستند چرا در این 42 سال اینکار جواب نداده، به رغم آنکه حمایتهای بین المللی از اپوزیسیون در این چهار دهه اصلاً قابل مقایسه با دوران شاه نیست؛ یعنی در دوران شاه، آمریکا و اروپا از هیچ بخش اپوزیسیون ایران حمایت نمی کردند و همانطور که در مقاله ی «خمینی، احمد چلبی ایران نبود» بحث شد، در آخر کار هم در گوادِلوپ، غرب به رهبری آمریکا مجبور شد از خمینی دفاع کند تا که کمونیستها در ایران پیروز نشوند، نه آنکه غرب علاقه ای به پیروزی اپوزیسیون در ایران داشته باشد! متأسفانه حقیقت این است که افراد خیرخواهی که در بالا ذکر شد به تنهایی یا به همراه یکدیگر هیچ بخش اپوزیسیون ایران را رهبری نمی کنند و اگر فردا هر یک از آنها یا به اتفاق اعلامیه ای برای تظاهراتی علیه رژیم اسلامی حاکم بر ایران صادر کنند، در همین آمریکا و اروپا که شرکت در تظاهرات خطری برای کسی ندارد، 100 نفر هم نخواهند آمد. دلیل کار نکردن طرحهای وحدت ذکر شده در بالا به همین سادگی است. برخی دوستان تصور می کنند دلیل شکست این طرحها سنگ انداختن عده ای است که با آنها دشمنی دارند. اجازه دهید مثالی بزنم که قبلاً هم ذکر کرده ام. مرحوم پدرم در اواخر دوران قاجار وقتی بچه بود سید ضیاء در ایران کودتا کرد. می گفت یکی آمد توی کوچه شان در بازارچه ی سعادت در تهران به آنها هرکدام پنج ریال پول داد که توی خیابان شعار «مرگ بر سید ضیاء» بدهند. بعداً فهمیده بود که آن فرد از خودِ دارودسته ی سید ضیاءالدین طباطبایی بود. یعنی می خواستند با دادن آن شعار، سید ضیا را مطرح کنند ولی مگر به این راحتی بود و می دانیم که کودتای سید ضیا شکست خورد. منظور اینکه اگر کسی هم برای این دوستان سنگ بیاندازد تازه به ضرر آنها نیست و بیشتر مطرح می شوند یعنی مطمئن باشند دلیل عدم موفقیت طرح های وحدت آنها در این سالها به اصطلاح سنگ اندازها نیستند! شخصاً نظرم را در مورد راهکار مقابله با کوکلاکس کلانهای اسلامی بویژه در خاورمیانه و ایران نوشته ام و نیازی به تکرار نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

ششم مرداد ماه 1399
July 27, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH