Sam Ghandchiسام قندچي آیا جنبش مدنی آلترناتیو رژیم اسلامی است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3807-alternative-jonbeshe-madani.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14

 

civil-society

 

در 42 سال گذشته شاید امید اپوزیسیون بیش از هرچیز به جنبش مدنی ایران بعنوان آلترناتیو رژیم اسلامی حاکم بر ایران بوده است. شکی نیست که جنبش مدنی در دوران رژیم شاه نقش عمده ای در به قدرت رسیدن آیت الله خمینی ایفا کرد، با اینحال واقعیت اینکه جنبش مدنی شمشیر دو لبه است یعنی از یکسو رژیم را به خاطر معضلات مردم به زیر سؤال می برد و از سوی دیگر بخشهای مختلف جامعه را در برابر هم قرار می دهد. اینکه حتی نگرش جنبش مدنی سکولار شود که بویژه بعد از خیزش 96 شاهد آن بوده ایم، به خودیِ خود تضمینی نیست که جنبش مدنی بتواند نقش آلترناتیو سیاسی را برای تحول بعدی جامعه ی ایران در فراسوی رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، ایفا کند. شاید نو شدنی بیش از توجه به سکولار دموکراسی برای جنبش مدنی ایران ضروری باشد، آنچه به اصطلاح جنبش مدنی ورژنِ 2.0 نامیده می شود، و البته نه آنچه در غرب با این نام خوانده می شود چون در غرب، هم دولتها و هم کل جامعه، نه فقط سکولار دموکرات بلکه واقعاً پلورالیسم تنظیم کننده ی اصلی مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده، در حالیکه کوچکترین اعتراضات نظیر خیزش 98 که به خاطر افزایش قیمت بنزین در ایران بود، با احکام اعدام برای معترضان روبرو شد، و البته حرکت اخیر مردمی هشتگ #نه_به_اعدام و هشتگ #اعدام_نکنید، واکنش چشمگیری از سوی جامعه به رژیم بود که یادآور روزهایی بود که حرکت عمومی بزرگی برای متوقف کردن آخرین حکم پرسر و صدای سنگسار در ایران، رژیم را وادار به عقب نشینی کرد یعنی با اعتراض به حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی در سال 1385 نه تنها خانم محمدی آشتیانی نجات پیدا کرد بلکه دیگر حکم سنگساری، اقلاً با سرو صدا، انجام نشد به رغم آنکه در قانون این رژیم هنوز این مجازات وحشیانه وجود دارد. لازم به یادآوری که احکام اعدام برای سه معترض خیزش 98 یعنی زندانیان سیاسی #امیرحسین_مرادی #سعید_تمجیدی و #محمد_رجبی، هنوز لغو نشده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

دوم مرداد ماه 1399
July 23, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH