Sam Ghandchiسام قندچي فروپاشی که چه!
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3804-foroopaashi-keh-cheh.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

foroopaashi-keh-cheh

 

چند سالی است که مشغله ی فکری یک عده در اپوزیسیون ایران این شده که بگویند ایران در آستانه ی فروپاشی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا فکری یا هر پنج تا قرار دارد و می خواهند مطمئن شوند که مبادا دستِ غیر از آستین بیرون بیاید و قدرت را در دست بگیرد و می خواهند یا در داخل یا در خارج آلترناتیوی بسازند که مبادا این دستِ غیر، خمینی دیگری باشد. نمی گویم این قصد بدی است و خود نیز یکماه پیش در مورد موضوع فروپاشی و آلترناتیو داخل و خارج بحث کردم که «خطر برای نیروهای مردمی این نیست که آلترناتیو سازی در داخل کشور یا خارج کشور صورت گیرد، بلکه اصلِ خطر این است که چه کسانی و با چه برنامه ای این کار را انجام می دهند»، و همچنین در این هفته در مورد موضوعاتی که تحت عنوان «چلبی سازی» و «حمله نظامی آمریکا» مطرح می شوند، بحث شد. اما اجازه دهید دوباره به اصل حرف که همان فروپاشی است برگردیم. فرض کنیم در ایران فروپاشی شود یا حتی قدرت بزرگی نظیر آمریکا و متحدانش کل کنترل سیاسی و نظامی را در کشور در دست بگیرند، مگر شما فکر می کنید این مسأله ی اسلامگرایی شیعه در ایران پایان پیدا می کند؟ اینها یک عده آدمی هستند که حاضرند از جان بگذرند، و اعتقادات قرون وسطاییشان را نه تنها به مردم ایران بلکه به کل جهان تحمیل کنند. اینها به معنی واقعی کلمه «کوکلاکس کلان» هستند یعنی می خواهند جامعه را به عقب برگردانند و آنهم نه نیم قرن و دوقرن بلکه 1400 سال، عیناً طالبان در افغانستان، با این تفاوت که طالبان سنی مذهب هستند، و اینها شیعی مذهب، و همانطور که دیدیم طالبان بعد از حمله ی آمریکا و سقوط از قدرت، به جنایات در کوه و کمر ادامه دادند، یعنی حملات انتحاری و از جان گذشتن برای رسیدن به هدف واپسگرایانه شان، و در آخر نیز آمریکا با طالبان صلح امضا کرد و دولت کنونی افغانستان هم فعلاً با طالبان مدارا می کند و هیچ بعید نیست که طالبان دوباره کل قدرت را در افغانستان تصرف کنند. خیلی بحثهای برخی دوستان نظیر آقای کیانوش توکلی در مورد تاریخ پیش از طالبان درست است، یا بسیاری از بحثهای درباره ی تاریخ پیش از رژیم اسلامی در ایران در مطبوعات اپوزیسیون درست است و واقعاً اپوزیسیون مورخان ورزیده ای را در این 42 سال پرورش داده، اما به هر حال امروز این واقعیت است که کوکلاکس کلانهای اسلامی تنها نیرویی در خاورمیانه هستند که حاضرند از همه چیز خود بگذرند تا این جوامع و شاید کل دنیا را به 1400 سال پیش صدر اسلام برسانند. به یاددارم همان روزهایی که بعد از یازدهم سپتامبر 2001، آمریکا توانست بطور برق آسا افغانستان را تصرف نظامی کند، با خانمی افغان که همکارم بود بحث می کردم و گفتم حالا شما لابد به افغانستان برمی گردید، لبخندی زد و گفت خیر، این طالبان به این راحتی دست از سر ما برنمی دارند! شاید باید می گفت که ما سکولارهای افغانستان توان جایگرین شدن به جای آنها را نداریم، که درست بود. واقعیت در رابطه با اسلامگرایی چه در عراق، چه در افغانستان، چه در ترکیه و چه در کل منطقه ی خاورمیانه و چه در کل جهان در این است که مشکل اصلی، برافتادن اینها در کابل یا موصل یا رقه یا تهران نیست، بلکه یک مبارزه ی همه جانبه ی بین المللی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری با این جریان ارتجاعی در جهان ضروری است که بعد از نیم قرن هنوز انجام نشده و نباید برای انجام آن، منتظر فروپاشی در هر کشوری از جمله ایران شد. نگاه کنید به برنامه های بی بی سی، دویچه وله، صدای آمریکا و بقیه برنامه های رسانه های دیگر بین المللی به فارسی، عربی، ترکی و غیره، یکی قلابی تر از دیگری، اگر این مبارزه فکری با کوکلاکس کلانهای اسلامی است، که تا هزار سال دیگر از شر این جریان خلاص نخواهیم شد. کجای این برنامه ها مبارزه ی ریشه ای با این جریان کوکلاکس کلانهای اسلامی است؟ دوباره همانطور که بارها در چند روز اخیر تکرار شد، کارهای رسانه ای کنونی و حقوق بشری اصلاً برای این معضل جهانی که بویژه مسأله ی خاورمیانه است، جوابگو نیست و این نگارنده از جبهه واحد  بین المللی علیه فاشیسم اسلامی شیعه و سنی حمایت می کنم، اما نه از طریق جنگی مرگبار، بلکه توسط نبرد فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک علیه کوکلاکس کلانهای اسلامی و راه پیشنهادی ام را نیز 4 ماه پیش در مطلب لینک شده به این عبارت با دقت نوشته ام اما کسی توجه نکرد. راه میانبری نیست که برایش 42 سال است تلاش کرده ایم، و حتی اگر فروپاشی شود و حتی اگر هر آلترناتیوی هم بتواند به قدرت برسد، دوباره مثل افغانستان به پله ی اول برخواهیم گشت. مارتین لوتر کینگ کل سیستم فکری و ایدئولوژیک کوکلاکس کلان را به زیر سؤال برد نه آنکه یک دولت کوکلاکس کلان در یک ایالت جنوب آمریکا را به زیر کشد و فکر کند مسأله را حل کرده است. کوکلاکس کلانهای اسلامی در کل منطقه ی خاورمیانه و در واقع در میان جوامع مسلمان شیعه و سنی در غرب نیز، ریشه دوانده اند و موضوع محدود به سخنگویان سیاسیِ علنی آنها در تهران و موصل و رقه و کابل نیست! متأسفانه تا آنجا که به موضوع عدالت اجتماعی در جهان مربوط می شود، کوکلاکس کلانهای اسلامی رقیب جدی در جهان ندارند و این مهمترین تفاوت وضعیت کنونی با دوران خیزش فاشیسم هیتلری است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم تیر ماه 1399
July 13, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH