Sam Ghandchiسام قندچي تست کرونای شهناز اکملی مثبت شد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3803-shahnaz-akmali.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

shahnaz-akmali

 

امروز در خبرها آمده که تست کرونای خانم شهناز اکملی مثبت اعلام شده است. در 6 ماه گذشته که ایران درگیر شیوع کرونا بوده، بارها از رژیم جنایتکار اسلامی در ایران خواسته شده که زندانیان را در خطر مرگ قرار ندهد، بویژه زندانیان سیاسی نظیر خانم شهناز اکملی که هیچگونه تهدیدی برای جامعه نیستند و در واقع مقامات رژیم که آنها را به زندان انداخته اند تهدید برای جامعه هستند. هر روز خبرهای ابتلای زندانیان سیاسی بیشتری به بیماری کرونا از ایران میرسد و آنهایی که جوانتر هستند شاید به رغم غذا و شرایط بد زندان هنوز دستگاه ایمنی بدنشان قویتر باشد، اما وضعیت خانم شهناز اکملی که مسن تر هستند بسیار نگران کننده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم تیر ماه 1399
July 12, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH