Sam Ghandchiسام قندچي جنگ، اپوزیسیون ایران و حامیان آمریکایی ما
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3800-opposition-war.htm
War, Iranian Opposition and Our US Supporters
http://www.ghandchi.com/3800-opposition-war-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

opposition-war

 

سالهاست که بطور مبسوط دیدگاه خود را در مورد هر جنگی که شامل ایران شود بیان کرده ام، از جمله جنگ احتمالی بین رژیم اسلامی ایران (ج.ا.ا) و اسرائیل. با صراحت گفته ام که یک پاسیفیست هستم نظیر شری اوروبیندو، هرچند در رابطه با دوران جنگ جهانی دوم، برای آنزمان، از ائتلاف ضدفاشیستی که در آن دوران شکل گرفت حمایت می کنم و نه از پاسیفیسم شری اوروبیندو. همچنین امروز از جبهه واحد علیه فاشیسم اسلامی شیعه و سنی حمایت می کنم، اما نه از طریق جنگی مرگبار، بلکه توسط نبرد فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک علیه کوکلاکس کلانهای اسلامی. در اپوزیسیون ایران و در میان حامیان آمریکایی ما، افراد و گروه هایی هستند که از حمله ی نظامی آمریکا به ایران حمایت می کنند و بطور آشکار خواستار جنگ می شوند، در حالیکه برخی دیگر بطور آشکار خواستار جنگ نیستند اما آرزوی وقوع آنرا دارند. به باور صاحب این قلم اپوزیسیون نباید بطور مخفیانه به حمله ی نظامی به ایران یاری رساند وقتیکه همزمان آنرا انکار می کند. تغییر رژیم توسط اپوزیسیون نیازی به جنگ آمریکا با ایران ندارد، با اینحال همه ی نیروهای ضد جنگ در اپوزیسیون باید برای وضعیتی که جنگی بین آمریکا و ج.ا.ا اتفاق افتد آماده باشند، گرچه ما آرزو نداریم که چنین اتفاقی بیافتد و به وقوع آنهم کمک نخواهیم کرد، اما مهمتر آنکه برخورد ما به جنگ میان آمریکا و ج.ا.ا با برخورد ما به جنگ ایران و عراق متفاوت خواهد بود همانطور که در جزئیات مدتها پیش در مقاله ای که به این عبارت لینک شده، توضیح داده ام، با اینهمه صرفنظر از اینگونه تفاوتها، تأکید می کنم که شخصاً در چنان وضعی پاسیفیست باقی خواهم ماند جدا از هرآنچه که بشود، همانطوری که در این سالها پاسیفیست بوده ام، که به معنی *پاسیو* بودن نیست، اتفاقاً برعکس است، یعنی بسیار *آکتیو* ضد جنگ خواهم بود همانگونه که همیشه با استفاده از مدل *فراسوی جنگ* چنین کرده ام که بیش از 35 سال است مورد بحث قرار داده ام. می دانم که نیروهایی در اپوزیسیون ایران هستند که سمتگیری با آمریکا یا ج.ا.ا را در صورت وقوع چنان وضعیتی اعلام کرده اند، و به خودشان مربوط است! در واقع در 4 سال گذشته، یک چیز که آمریکا و ج.ا.ا بعد از کلی تلفات یادگرفتند این بود که «در عراق، راه حل نظامی برای آمریکا و ج.ا.ا وجود ندارد»، و این واقعیت در مورد مناسبات آمریکا و ج.ا.ا در داخل ایران، بیشتر صدق می کند. بعنوان یک آینده نگر وظیفه خود می بینم که موضوع جنگ احتمالی ج.ا.ا و آمریکا را خیلی جدی مورد بحث قرار دهم، و باید دوباره تأکید کنم که دلیل اصلی چنین جنگ احتمالی اگر که به وقوع بپیوندد، برنامه اتمی ایران است. رک و پوست کنده بگویم صرف پول توسط ج.ا.ا در این روزها روی موشکهای بالستیک همانقدر اتلاف ثروت ایران است که صدام حسین روی موشکهای زمین به هوا در روزهای پایانی رژیم خود پول تلف کرد که ابداً به قدرت دفاع هوایی عراق نیافزود! البته روسها مسأله ای ندارند که نه تنها آشغالهای اس-400 خود را بفروشند بلکه به اصطلاح موشکهای تازه ترِ بالستیک خود را نیز با قیمت بالاتر به ج.ا.ا بفروشند تا وقتیکه در ایران خریدار وجود دارد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیستم تیر ماه 1399
July 10, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH