Sam Ghandchiسام قندچي اسماعیل نوری علا و سمتگیری این نگارنده با «شری اوروبیندو» در امروز
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3796-sri-aurobindo.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14

 

sri-aurobindo

 

در ویکی‌پدیا فارسی نام «شری اوروبیندو» را به شکل «سری اوروبیندو» نوشته اند، صاحب این قلم در مقالاتم به شکل «شری اوروبیندو» یا به شکل «شری آروبیندو» نوشته ام و از مریدان او نیستم اما در رابطه با تنشهای ج.ا.ا و آمریکا همواره از موضع شری اوروبیندو در زمان جنگ جهانی دوم حمایت کرده ام و گفته ام که اگر چنان تنشها به جنگی احتمالی بیانجامد «تسلیم طلب»، خواهم بود. البته در ارتباط با جنگ دوم جهانی حمایت از جبهه متحد ضدفاشیسم را درست می دانم و آنچه در اینجا مورد نظر است، آن موضوع در تاریخ نیست. همچنین در زمان حاضر از ایجاد جبهه واحد بین المللی علیه فاشیسم اسلامی شیعه و سنی حمایت کرده ام، اما نه از طریق جنگی مرگبار بلکه اساساً از طریق نبرد فرهنگی، سیاسی، و ایدئولوژیک در برابر افکار کوکلاکس کلانهای اسلامی. روز گذشته بحثی در مهستان در مورد مسأله ی مبارزات زنان ایران برگزار شد؛ این نگارنده نظر خود را به روشنی در گذشته در مورد مبارزات زنان ایران با رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، نوشته ام و حرف تازه ای نیست. اما بحثهای دکتر اسماعیل نوری علا در آن جلسه، و ادامه ی آن، بیشتر به موضوعاتی مربوط می شد که بطور غیرمستقیم در دو سه سال اخیر مورد توجه اپوزیسیون ایران بوده است. مثلاً خانم مریم معمار صادقی مدیر سایت توانا وضعیت ایران را به کوزوو در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون تشبیه کرده است، یا برخی دیگر وضعیت ایرانیان را در خارج در حال حاضر به وضعیت آلمانیها در آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم تشبیه کرده اند که نه تنها آنها در ارتش آمریکا برای شرکت در حمله به آلمان ثبت نام کردند بلکه دانشمندان آلمانی در همه ی آن سالها در تأسیسات آمریکا برای تولید نخستین بمب اتمیِ آمریکا، شرکت فعال داشتند. شخصاً همه ی این بحثها را می فهمم اما همانطور که بارها خاطر نشان کرده ام یک «پاسیفیست» هستم. موضع شری اوروبیندو نیز در دوران جنگ جهانی دوم در حقیقت در چالش با همه ی نیروهای سیاسی و نظامی جهان بود، چه متفقین و چه محور، و در واقع حتی اکثریت فعالان سیاسی قدیمی نیز نام او را نشنیده اند، و همانطور که در بالا ذکر شد خودِ صاحب این قلم نیز برای دوران جنگ جهانی دوم از موضع شری اوروبیندو، حمایت نمی کنم. در نتیجه شاید موضع پاسیفیستی صاحب این قلم در این مورد در دوران حاضر هیچوقت چندان اهمیتی پیدا نکند، اما موضع این نگارنده است. اینجانب برخی حرفهای دکتر اسماعیل نوری علا را در دقیقه ی 1:16:00 جلسه ی دیروز مهستان و ادامه ی گفتار ایشان را توسط شخصی دیگر، نخستین بار بود که می شنیدم، اما اصل اختلافاتی که در چند روز اخیر از جمله در رابطه با شورای مدیریت گذار ذکر کرده ام، به موضوعات اساسی تری که اشاره شد، مرتبط است و خاص آن جمع نیست که نظیر هر جمع سیاسی دیگری شامل افرادی با مواضع و پیشینه های مختلف است. به هرحال ترجیح می دهم وارد این بحثها نشوم و تا آنجا که به موضوعات شخصی مربوط می شود بخشیده ام، بیش از اینها چه از نظر مالی و چه از نظر کل زندگی در این نیم قرن از دست رفته است، و همانطور که پیشتر هم نوشتم دلیلی برای دعوا و مشاجره نیست، و به قول معروف عیسی به دین خود، موسی به دین خود!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

شانزدهم تیر ماه 1399
July 6, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH