Sam Ghandchiسام قندچي حزب آینده نگر: درسی از دوران تأسیس حزب توده
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3795-hezb.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

hezb-e-ayandehnegar

 

دو ماه و نیم پیش در 29 فروردین 1399، چند سطری درباره ی شکل گیری ایده ی حزب آینده نگر نوشتم، و یکماه پیش در 21 خرداد 1399 «ضمیمه ی 2020 پلاتفرم حزب آینده نگر»، انتشار یافت. درسی است که کوشندگان حزب آینده نگر می توانند از دوران تأسیس حزب توده بیامورند! حزب توده در برهه ای از زمان که یک شبه دموکراسی پس از ورود متفقین به ایران ایجاد شده بود یعنی در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم، تأسیس شد و اولین حزب چشمگیر در تاریخ ایران محسوب می شود. درست است که پیش از آن، حزب کمونیست ایران وجود داشته، اما آن حزب همزمان با دوران انقلاب اکتبر بود و قابل فهم است چرا اصلاً استقلال از شوروی برایش موضعی مورد توجه نبود، در حالیکه در زمان تأسیس حزب توده سالها از تأسیس شوروی، و بعد هم از تصفیه های استالینی و اعدام بوخارین گذشته بود، با اینحال حزب توده در زمان تأسیس، ابداً توجهی به این حقایق نکرد و تنها به این خاطر که در دنیا، شوروی را بعنوان کشوری می دید که سیستم اقتصادی و سیاسی آن بیش از غرب به آمال و آرزوهایش نزدیک بود، بر استقلال از شوروی اعتنایی نکرد، در حالیکه بسیاری از احزاب کمونیست در اروپا در همان زمان به رغم نزدیکی با شوروی، بر استقلال خود تأکید می کردند. هیچ فرد و تشکیلاتی کامل نیست و همه اشتباه می کنند، اشکال حزب توده این بود که این اشتباه اساسی را تصحیح نکرد و تا به امروز نیز حزب توده و اکثریت چپی های ایران در ارتباط با روسیه و چین استاندارد دوگانه دارند، در حالیکه آن کشورها همانقدر قدرتهای بزرگ محسوب می شوند که آمریکا و اروپا! اما، امروز، به حق فعالان سیاسی ایران، حامیان دموکراسی غرب هستند، بااینحال ضروری است که از تجربه ی دوران تأسیس حزب توده بیاموزیم، و چه حزب آینده نگر پرقدرتی پیش از سقوط رژیم اسلامی در ایران وچه پس از آن تأسیس شود، بر استقلال تأکید ورزیم همانطور که احزاب و کشورهای غربی نیز همیشه با اینکه بسیار به یکدیگر نزدیک هستند، بر استقلال خود تأکید می کنند، کاری که زنده یاد دکتر محمد مصدق به رغم اشتباهاتی که در سیاست بین المللی داشت، اما به درستی از اولین روز تأسیس جبهه ملی مورد تأکید قرار داد، و با وجود انشعابات متعدد، سنتی در آن تشکیلات شده که تا به امروز از سوی همه ی نیروهای منتسب به جبهه ملی، تأکید می شود حتی وقتی برخی از آنها واقعاً مستقل نیستند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

پانزدهم تیر ماه 1399
July 5, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH