Sam Ghandchiسام قندچي پاسخی به عبارت «رضا باید اعدام شود» نقل قول شده از علی پاتریک پهلوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3780-patrick-ali-pahlavi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

patrick-ali-pahlavi

 

امروز مقاله ای تحت عنوان «علی پاتریک پهلوی: رضا باید اعدام شود!» در سایت گویانیوز به نقل از سایت «انصاف نیوز» در داخل کشور، منتشر شده است. شخصاً با آقای علی پاتریک پهلوی هیچگونه آشنایی ندارم و همچنین نمی دانم که واقعاً مقاله به قلم ایشان بوده یا نه، و درباره آنچه در متن مقاله ی مورد ذکر آمده، می نویسم. در مقاله، نویسنده با اشاره به خود می گوید: «بنده در کالیفرنیا مراقبه ی بودیست زیر نظر سوزوکی می ورزیدم. وقتیکه در سال 1970 به ایران بازگشتم» و چند سطر پایین تر نویسنده ادامه می دهد: «من رضا پهلوی را خائن به مملکت و مردم می‌دانم ..و باید اعدام شود». صاحب این قلم هرچند در مقالاتی بحث کرده ام که اساساً اندیشه های عرفانی و تصوف ربطی به بودائیسم و مشخصاً ذن ندارند، اما خود هیچگاه وارد بحثهای اندیشه و عمل بودائیسم نمی شوم و از خوانندگان تقاضا کرده ام منابعی را که در مقالات ذکر شده اند مورد مطالعه قرار دهند، و بسیاری نیز نظیر دوست فقیدم جک لی در پراتیک روزمره ی آن بودند، و جک که با تخلص «پاره سنگ» خود را معرفی می کرد، می گفت نیازی نیست که بنویسد چون دیگرانی به اندازه ی کافی در مورد بوداییسم نوشته اند با اینحال به درخواست این نگارنده مطلبی را در مورد مدیتیشن ذن بودائیسم برای نشریه موندوس نووس که در سال 1988 منتشر می کردم، به رشته ی تحریر در آورد و در آنجا مشخصاً تأکید می کرد قبول این روش مدیتیشن به معنی قبول مذهب بودائیسم نیست، و متأسفانه نتوانستم هیچگاه آن مقاله ی جک را به فارسی ترجمه کنم، با این حال مشخصاً با دیدگاههای ذن بودائیسم و شونزیو سوزوکی آشنایی دارم و سوزوکی استاد دوست فقیدم جک لی بود. کسی که مدعی تعلق به اندیشه های بودایی و مشخصاً کار با سوزوکی باشد، هیچگاه نمی تواند خواستار «اعدام» باشد! شخص می تواند خواستار مرگ نهادهای ارتجاعی باشد اما نه مرگ هر انسانی، چه با او موافق چه مخالف باشد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

اول تیرماه ماه 1399
June 21, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH