Iranscope Storeفروشگاه ايرانسکوپ

Committee to Fight Death Threats

http://www.ghandchi.com/378-Threats-plus.htm

 

متن مقاله بزبان انگليسي

http://www.ghandchi.com/378-ThreatsEng.htm

Sam Ghandchiسام قندچيکميته مبارزه با تهديد مرگ

سام قندچی

 

در پائين صفحه،  يکي از جديدترين تهديد مرگ هاي اي ميل ارسالي به من است.  در اين تهديد،   ارسال کننده،  پس از فحش هاي رکيک خانوادگي به من،  نوشته است که هر بلائي که ساواک سر من آورده حقم بوده،  و نوشته است که به دليل کساني مثل من است که ايران انقدر بد بخت شده،  و در پايان نوشته است که به اميد خدا مرگ بچه هايم را جلوي چشمانم ببينم.

 

اين اولين باري نيست که من اينگونه تهديدها را در اي ميل يا با تلفن دريافت ميکنم،  و معمولأ  آدرس فرستنده را در فيلتر اي ميل خود ميگذارم،  که اي ميل هاي بعدي ارسالي از آن منبع اتوماتيک حذف شوند،  البته اکثر اين ها آدرس فرستنده درست ندارند،  و بايستي بر مبناي ID اي ميل فيلتر شوند که کار راحتي نيست، و تازه دوباره آدرس قلابي ديگري درست ميکنند و از نو همه اين کار تکرار ميشود،  و اکثر اوقات نيز اين ها را ناديده ميگيرم (ignore ميکنم)  و اجازه نميدهم وقتم را تلف کنند.

 

البته در زمانهايي که وقتش را داشته ام، بعضي از اين اي ميل ها را در اينترنت رديابي trace کرده ام،  و در مواردي حتي ارتباط آنها را با افراد و جريانات سياسي مختلف نشان داده ام.  در اين مقاله اصلأ موضوع بحث،  من جريان سياسي مشخصي که نويسنده به آن مرتبط است، يا  نيست،   مد نظرم نيست، که آيا اين تهديدگر از ساواک سابق است،   يا که از مأمورين جمهوري اسلامي است که ميخواهد خود را ساواکي بنمايد.  در واقع وقت رديابيtrace هم نداشته ام،  و همه هدرهايheaders اين اي ميل،  در پائين هست،   و هر کس که علاقمند است ميتواند آنرا رديابيtrace کند.

 

بحث من در اين مقاله، خود مسأله تهديد به مرگ، بخاطر افکار سياسي و عقيدتي، بمثابه يک موضوع حقوق بشراست.  بعضي ايرانيان، زمان فتواي آيت الله خميني بر عليه سلمان رشدي،  اين را موضوع پيش پا افتاده اي گرفته و فکر ميکردند حقوق بشر در ايران مسائل مهم تري دارد،  اما در عمل رفتار مشابه با دگر انديشان ديگر، با نظرات بظاهر کم خطر تر، نظير فروهر ها، بما ثابت کرد که اينگونه جنايات و تهديد ها اگر متوقف نشوند، گريبان همه را ميگيرد،  حتي پشتيبان سابق آن ها را.  بهترين نمونه آغاجري بود، که خود از مدافعين فتواي خميني عليه رشدي بود، و بعد ها همين ها فتواي قتل وي را صادر کردند.  جلوي تهديد بمرگ بايستي ايستاد، حال تهديد هر کسي باشد، و نبايد به آن پا داد،  موقعي که نظرات سياسي تهديد شونده مقبول ما نيست.

 

من يکي از اولين ايرانياني بودم که در تالارهاي بحث اينترنتي، تهديد به مرگ سلمان رشدي بخاطر افکارش، يعني فتواي آيت الله خميني را،  محکوم کردم، و درباره آن نوشتم.  در آنزمان خيلي ها وارد اين بحث ميشدند که آيا رشدي نويسنده توانائي است، يا اينکه آيا وي واقعأ توهين به مقدسات اسلام کرده، يا که اصلأ آدم خوبي است يا نه.  من در پاسخ ميگفتم که موضوع بحث، حق او به زندگي کردن، بدون تهديد به مرگ است،  جدا از آنکه وي چگونه ميانديشد، همين و بس.  من و خانواده ام همه اين سالها، حتي علنأ در تالارهاي بحث اينترنتي،  تهديد به مرگ شديم.  و بسياري از نويسندگان اينگونه تهديدها در آمريکا زندگي ميکردند.

 

آيا تهديد به مرگ از طريق اي ميل،  يا از طريق پيام هاي درج شده در تالارهاي بحث اينترنتي جرم است؟ بله جرم است.  اينجا منظور آرزوي مرگ يک سيستم،  مثل سيستم جمهوري اسلامي  نيست.  اينجا بحث تهديد فرد معين به مرگ است.  پس چرا کسي در اين مورد کاري نميکند؟  برخي فکر ميکنند جنبش ما مسائل مهم تري دارد،  تا موضوعاتي نظير قتواي قتل رشدي،  واينگونه موضوعات را بي اهميت جلوه ميدهند.  البته اکثر اوقات اين ظاهر قضيه است،  و اين افراد نظير چمبرلين، که در پي  خشنود سازي هيتلربود، فکر ميکنند به خود اينگونه کمک ميکنند، و فراموش ميکنند که بالاخره نوبت انگليس هم رسيد.

 

البته مواردي بوده که تهديد از سوي رژيم ايران علنأ انجام شده،  و آنها که تهديد شده بودند، بدرستي به پليس کشور خود اطلاع داده اند.  بارز ترين نمونه آن هم سلمان رشدي بود، که هم از پليس و هم از نگهبانان خصوصي استفاده کرد، و نه تنها تهديد کنندگان به هدف خود که خاموش کردن رشدي بود نرسيدند،  بلکه کتابهاي وي را به پرفروش ترين کتابها تبديل کردند. اما صرفنظر از نتيجه، آنها که سعي کردند کوششهاي وي را در ايستادن در برابر دژخيمان بي بها کنند، کار اشتباهي ميکردند، بويژه آنها که خود را فعال حقوق بشر ميخواندند.

 

اما در اکثر موارد، فربانيان تهديد به مرگ،  يا وقت نداشته اند که موضوع را شخصأ دنبال کنند،  و يا آنکه تخصص تکنيکي براي رديابي اي ميل و پيامهاي تالارهاي اينترنتي را نداشته اند، و همچنين حوصله تماس شخصي  با اف بي آي، پليس،  و سازمانهاي مشابه در کشورهاي ديگر را نيز نداشته اند، و سازمان هاي حقوق بشر ايراني نيز در اين مورد تسهيلاتي فراهم نکرده اند تا که قربانيان بتوانند با آنها تماس گيرند.

 

بنظر من ديگر بايستي به اين وضع پايان داد، و اجازه نداد که اينگونه تهديد کنندگان بتوانند آزادي بيان و انديشه را، با تهديد جان مردم، از مردم سلب کنند.  همانگونه که نمونه رشدي نشان داد، اينگونه تهديد ها يکروز بطرف وي بود،  و فردا بطرف بختيار، برومند، رهبران کرد،  و فروهر ها.  يعني امروز من ميتوانم هدف باشم،  چون حرف هايم با افکار نهديد کنندگان  نميخواند، و فردا شما بخاطر اختلاف سياسي و عقيدتي با اين تهديد کنندگان ميتوانيد هدف قرار گيريد،  و کشتن شما را جائز خواهند دانست، همانگونه که تهديد کنندگان رشدي بمرگ،  بعدأ  تهديد مشابهي را براي پشتيبان سابق فتواي مرگ رشدي،  يعني براي آغاجري صادر کردند.

 

بنظر من همه گروه هاي سياسي ايران،  بايستي جلوي اين تهديد جدي به آزادي بيان و انديشه بايستند.  اگر کميته مبارزه با تهديد مرگ و تهديد هاي مشابه،  تشکيل شود،  کساني که اينگونه تهديد ها را در اي ميل ها،  در تالارهاي بحث، مطبوعات رسمي و غير رسمي ،  دريافت ميکنند، ميتوانند آن اي ميل ها و پيام هاي تالارها را براي رسيدگي به اين کميته بفرستند.  اين پيشنهاد را يکي از دوستان من که معتقد بود اين گونه اعمال را بايستي جدي گرفت، بتازگي مطرح کرد، و من در پاسخش گفتم که متأسفانه جنبش ما در حال انکار اينکه اين مسأله وجود دارد است، تا چه رسد که درباره اش کاري انجام دهد!

 

 اما چنين کميته اي چگونه ميتواند کار کند.  اين کميته ميتواند بخش تخصصي،  از متخصصين اينترنت،  براي رديابي منبع اينترنتي اينگونه پيام ها ايجاد کند، و نيز ميتواند به نسبت ابعاد موضوع،  با اف بي آي، پليس و سازمانهاي ديگر مشابه،  در سطح کشوري و بين المللي تماس گيرد، کاري که اغلب افراد،  شخصأ نه وقت، نه تخصص، و نه حوصله انجام آنرا دارند، و در نتيجه خاموشي و خود سانسوري را بر ميگزينند که هدف اين تهديد کنندگان است.  در واقع تعداد زيادي متخصصين اينترنت در ميان ايرانيان هستند که ميتوانند در بخش تکنيکي چنين کميته اي بسيار موثر باشند.  در کشور هائي نيز نظير ايران جمهوري اسلامي،  که رژيم با گروه هاي تهديد، نظير گروه ضربت تهديد به سلمان رشدي،  همکاري ميکند، اين کميته بايستي براي تعقيب تهديد کنندگان،  ازمراجع بين المللي کمک بگيرد.

 

اين ها تهديد شخصي نيست.  و اينکه ما از اين ها بگذريم بزرگواري ما نيست،  و در جامعه ما اين تهديد ها بود که حتي زماني که اسلامگرايان در قدرت نبودند، به قتل احمد کسروي انجاميد، و جامعه سياسي ما بخاطر موضوعات باصطلاح "مهم تر" آن را جدي نگرفت،  و اين تضييقات ضد حقوق بشر ادامه يافت. 

 

اين گونه افراد،  ميخواهند نظير ساواک در دوران شاه،  و نظير وزارت اطلاعات در جمهوري اسلامي،  مردم ما را به خاموشي در مورد مسائل سياسي بکشانند،  و خاموشي تواضع نيست. همچنين بگويم که برعکس تصور بعضي در جنبش سياسي ايران، اينها فقط موضوعات پيش مدرن در ميان اسلامگرايان و جمهوري اسلامي نيست.  اين تهديد ها در رژيم رضا شاه و محمد رضا شاه هم بشکل مدرن خود ادامه داشته است. از آمپولهاي کشتن مخالفين در زمان رضا شاه،  تا جنايات ساواک در زمان محمد رضا شاه.  در سظح جهاني نيز فاشيسم هيتلري و کوره هاي آدم سوزي،  مخصوص دوران مدرن است و نه پيش مدرن.  در نتيجه به توجيه رژيم هاي ديکتاتوري مدرن ننشينيم.

 

 اين ها مسأله يک نفر نيست که وي را نصيحت به بردباري کنيم.  در واقع اين تهديد کنندگان ميخواهند با حاکم کردن چنين چو ترور و وحشت، افراد عادي را  از سياست و بيان عقائد بترسانند، سياست و عقائدي که آنها دوست ندارند، و وظيفه هر آزاد انديشي است که جدا از ديدگاه سياسي و عقيدتي خود،  جلو اين تهديد کنندگان آزادي سياسي و عقيدتي بايستد.  در واقع بهترين جواب به نويسنده اين تهديد مرگ اين است که،  همه بدبختي مردم ايران از پايمال کنندگان حقوق بشر است،  که هنوز به حداقل حقوق بشر مردم ايران احترام نميگذارند،  يعني حق آزادي بيان و انديشه،  بدون تهديد شدن خود و خانواده شان به مرگ توسط اين دژخيمان فاشيسم.

 

به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

15 بهمن 1383

February 4, 2005

 

مقالات مرتبط:

 تهديد مرگ تروريست هاي جمهوري اسلامي از داخل خاک آمريکا

کومله،  پرچم دار اتحاد ايران

 

 

اي ميل تهديد در زير ضميمه است:

 

From: "nima" <nyou@microsoft.com>
To: <iranscope@hotmail.com>
Date: Wed, 2 Feb 2005 00:21:53 +0100
MIME-Version: 1.0
Received: from pfepa.post.tele.dk ([195.41.46.235]) by mc9-f37.hotmail.com
with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.211); Tue, 1 Feb 2005 15:21:54 -0800
Received: from nima (x1-6-00-0c-76-c1-73-55.k79.webspeed.dk
[80.197.252.73])by pfepa.post.tele.dk (Postfix) with SMTP id 1058647FE3Afor
<iranscope@hotmail.com>; Wed, 2 Feb 2005 00:21:54 +0100 (CET)
X-Message-Info: JGTYoYF78jHjLUEM8vCTgWiosTY1unSkWoh9YKJg8g4=
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
Return-Path: nyou@microsoft.com
X-OriginalArrivalTime: 01 Feb 2005 23:21:54.0498 (UTC)
FILETIME=[D1169220:01C508B4]

koskesh haghet bood har balai ke Savak saret avard. Bekhatar in madar
jendeha ayne to hast ke irani inghadr alan badbakht shodan.
Be omid khoda ke marge bachehato joloye cheshmet bebini

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

مقالات تئوريک

http://www.ghandchi.com

 

فهرست مقالات

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

 

Web ghandchi.com