sam-ghandchi خامنه ای و سلمان رشدی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/366-Khamenei.htm

Khamenei and Salman Rushdie
http://www.ghandchi.com/366-KhameneiEng.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

khamenei-rushdie

 

در دی ماه 1383، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: "آنها از احترام به همه مذاهب میگویند، اما آنها از چنان مهدورالدم مرتدی نظیر رشدی دفاع میکنند." در شریعه، یا در قانون اسلام، «مرتد» به معنی کسی است که مرتکب برگشت از دین (ارتداد) از طریق خروج از اسلام شده است و "مهدورالدم" اصطلاحی است که به کسی اطلاق میشود که ریختن خون وی مجازات ندارد.

 

کلمات مشابهی از سوی همه ی اسلامگرایان بکار برده میشود، از جمله آیت الله خمینی، که اولین بار فتوای قتل سلمان رشدی را در سال 1989 صادر کرد. آنها همه فکر میکنند که بر مبنای عقائد مذهبی آنان، سلمان رشدی مرتکب جنایتیُ شده، که مستوجب مجازات مرگ است، چرا که رشدی نظرات توهین آمیز نسبت به اسلام را بیان داشته است. و آنها فکر میکنند مجازات مرگ که تعیین میکنند، انجام قوانین *عدالت* است، چرا که آن احکام بر مبنای قوانین اسلامی است.

 

آیت الله خامنه ای در نقل قول بالا سعی دارد بگوید که موضع دموکراتیک *عدالت* در دفاع از سلمان رشدی ، در تضاد با احترام گذاشتن به دین خامنه ای یعنی اسلام است، که بر طبق نظر خامنه ای، قتل سللمان رشدی را بمثابه انجام*عدالت* اسلامی بخاطر عقائد ابراز کرده وی جائز میکند.

 

فرض کنیم خامنه ای درست میگوید.  در آنصورت جامعه بین المللی چه باید بکند؟  از آنجا که احترام به مذهب،  بمعنی آن است که به فتوای قتل سلمان رشدی بایستی احترام گذاشت، سوال این است که اصلأ  آیا به مذهب بایستی احترام گذاشت؟

 

در یونان باستان، یکتا پرستان لا مذهب و بی خدا خوانده میشدند، چرا که آنها خدایان یونان را پرستش نمیکردند. در واقع یکی از اتهامات وارده به سقراط در دادگاه آتن "اندیشه درباره خدایانی غیر از خدایان مورد تائید دولت" بود.

 

در نتیجه وقتی یک مذهب،  استاندارد عدالت را تعیین میکند، میتواند داشتن اندیشه های ضد خدای آن مذهب را،  جنایت قابل مجازات مرگ تلقی کند.  نه تنها قتل بعنوان مجازات چنان جرائم مذهبی، بلکه حتی مذهب میتواند طلب قتل انسان بعنوان هدیه قربانی برای حاصلخیزی زمین را بکند، با خون بچه اول، وقتی مذهبی زندگی اولین کودک را هدیه زمین بداند،  که به آن بازگردانده میشود.  آیا چنان شعائر مذهبی نیز بایستی مورد احترام باشند؟  آیا احترام به مذهب بمعنی اجازه دادن به اینگونه شعائر نیست؟

 

بنظر من آنچه اینجا غلط است همان احترام به مذهب است.  خامنه ای درست میگوید که در این جا تضاد وجود دارد. آزادی مذهب به آن معنی است که مردم بایستی حق انتخاب هر مذهبی و داشتن هر اندیشه ای را داشته باشند، اما تا وقتی که درک مذهب آنها از حقوق و عدالت،  در تضاد با حقوق بشر نباشد.  پس آزادی مذهب بمعنی احترام به مذاهب *نیست*.

 

در واقع حقوق بشر بر دیدگاه هر مذهب معین از عدالت تقدم دارد، و حقوق بشر است که بایستی به آن احترام گذاشت، از جمله حق بشر برای داشتن هر دیدگاه مذهبی، تا آنجا که آن دیدگاه تجویز ارتکاب به جنایت،  بمثابه انجام وظیفه مذهبی را نکند، که در آنصورت، مذهبی یا غیر آن، جنایت بایستی در دادگاه قانون رسیدگی شود، بر مبنای حقوق بشر.

 

مثلأ، اگر یک مذهب شیطان پرستی تصمیم بگیرد که یک باکره را بمثابه یک وظیفه مذهبی به قتل برساند، پیروان آن مذهب که مرتکب چنین جنایتی شده اند، بایستی بجرم قتل دستگیر شوند، و به دیدگاه های مذهبی آنها، و درک آنها از *عدالت*، احترام گذاشته *نخواهد* شد.  در عوض به حقوق بشر قربانی جنایت آنها احترام گذاشته خواهد شد، چرا که  در جامعه مدرن، *عدالت* از دیدگاه حقوق بشر، بر هر دیدگاه مذهبی تقدم دارد.

 

این است دلیل آنکه در مورد سلمان رشدی، دنیای غرب میبایست از ابتدا به روشنی عمل میکرد، و میبایست که میگفت *هیچ* احترامی برای عدالت اسلامگرا قائل نیست، وقتی که آن دیدگاه مذهبی بخود اجازه میدهد برای عقائد کسی خواهان قتل وی شود، چرا که آن مذهب قانونی دارد که خلاف حقوق بشر است.  تشکیلات هائی نظیر سازمان ملل،  میبایست از همان اول،  از حقوق بشر سلمان رشدی دفاع میکردند، و دادگاه جهانی میبایست که آیت الله خمینی را، بخاطر صدور فتوای قتل سلمان رشدی،  به دادگاه فرا میخواند، چرا که رشدی میبایست از حقوق بشر برای بیان آزادانه عقائد خود، بدون تهدید اسلامگرایان، برخوردار میشد.

 

اگر سازمان ملل و دادگاه جهانی و دموکراسی های غربی بشکل بالا عمل کرده بودند، شاید از قتل های زنجیره ای از سوی اسلامگرایان جمهوری اسلامی، و همچنین از جنایت  11 سپتامبر اسلامگرایان، که هر دو بر مبنای *عدالت اسلامی*  و فتوای مذهبی انجام شدند، جلوگیری میشد.

 

دموکراسی های غربی میبایست چنان سیاست روشنی را اتخاذ میکردند تا این فتواهای جنایت بار را از اول متوقف کنند، نه آنکه اسلامگرایان دستگیر شده در فرانسه و آلمان، که در ارتباط با قتل بختیار، برومند، و رهبران کرد بودند را، برای خشنود سازی جمهوری اسلامی آزاد کنند، یا تفسیر مجدد سیاسی سیاستمداران انگلیس را اختراع کنند، تا برای فعالیت های جنایتکارانه بنیادگرایان اسلامی جا باز کنند، و آن همه تحت پرچم اشتباه آمیز احترام به مذاهب.

 

دنیای متمدن نبایستی *هیچگاه* با چنان عقاید جنایتکارانه مذهبی مصالحه کند، آنهم تحت لوای آزادی مذهب، و باصطلاح احترام به مذاهب، چرا که آزادی مذهبی بمعنی احترام به عقائد و شعائر هیچ مذهب معینی نیست، و بطور ساده بمعنی حق داشتن دیدگاه های مذهبی یا غیر مذهبی است تا آنجا که آن دیدگاه ها ارتکاب به جنایت را تجویز نکنند، و غرب میبایست که روشن میکرد که دیدگاه و عمل هیچ مذهبی را تحمل نمیکند و احترام هم نمیگذارد، اگر که آن دیدگاه و عملکرد جنایت علیه بشریت را تجویز کند، یا که حقوق بشر هر انسانی را زیر پا گذارد. در واقع تئوری های نسبیت فرهنگی نیز مسول بسیاری از این اشتباهات در غرب بودند.

 

سازمان ملل و دادگاه جهانی بایستی که آشکارا این موضوع را به دستور کار خود برای برخورد با فعالیت های جنایتکارانه مذهبی دولت های مذهبی، موسسات، و افراد مذهبی اضافه کنند.  این آن چیزی است که معنی دفاع از حقوق بشر هر شهر وند جهان در فرن 21 است، در غیر اینصورت، آیت الله ها نوبت میگیرند که فتوای عجیب و غریب تر از هم صادر کنند.  در واقع برخی از آنها مجبورند که از رقبا در فناتیسم  سبقت بگیرند، و آن هم از ترس آیت الله های رقیب،  که با ارائه تعصب بیشتر،  فرش را از زیر پای رقبا میکشند.

 

میبایست هیچ وقت احترامی برای هر فعالیت جنایتکارانه با برچسب مذهبی وجود نداشته باشد، همانگونه که قربانی کردن انسان جنایت محسوب میشود، و هر کس به آن مبادرت کند، با هر دلیل مذهبی، تحت عنوان احترام به حق مذهبی تحمل نمیشود، و این گونه جنایتکاران دستگیر شده ، بخاطر جنایت در حق بشریت، در دادگاه قانون محاکمه میشوند، نه آنکه مورد اغماض قرار گیرند و تحت پرچم "احترام" به این یا آن مذهب تحمل شوند.

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

1 بهمن 1383

January 20, 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles