Sam Ghandchiسام قندچي پیشنهادی درباره پرده بکارت
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3377-pardehe-bekaarat.htm

 

hymen

 

بتازگی بحثهایی مرتبط با پرده بکارت در رسانه های مختلف مطرح شده که لزوماً به هم مرتبط نیستند. مطمئناً فعالان جنبش زنان در این مورد دانش و تجربه بیشتری دارند و احتمالاً آنچه در این چند سطر پیشنهاد می شود بی معنی است که در آنصورت از همه پوزش می خواهم و نظرات دوستان را بیشتر مطالعه خواهم کرد. پیشنهاد این است که چرا تشویق نکنیم دختران ایران، البته بعد از بلوغ و با تصمیم خود بطور داوطلبانه، از پزشک درخواست برداشتن بکارت کنند: در آنصورت نداشتن بکارت در جامعه عادی می شود، و نه داشتن آن، و بدین شکل اهمیت این موضوع در جامعه کم کم از بین خواهد رفت.  مگر ختنه پسران در اکثر جوامع وجود ندارد؟ البته حتی ختنه پسران هم باید داوطلبانه باشد و در سن بلوغ با آگاهی و در صورت تمایل فرد، انجام شود. اما غرض از آوردن این مثال، موافقت با ختنه ی پسران نیست، بلکه نشان دادن این حقیقت است که جا افتادن چنین رسمی در جوامع یهودی و مسلمان باعث شده که ختنه شده بودن عادی شود و نه ختنه نبودن، هرچند مرد بطور طبیعی ختنه نیست، یعنی تغییرِ انتظار اجتماعی در موردی طبیعی در بدن انسان، امکانپذیر است. چرا نداشتن پرده بکارت زنان را به امری عادی در جامعه ی ایران تبدیل نکنیم که خیلی از مواردِ به اصطلاح "ناموسی" از اینجا شروع می شوند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

http://www.ghandchi.com

سی ام خرداد ماه 1399
June 19, 2020

این نوشته نخستین بار در تاریخ بیست و چهارم مهرماه 1394 برابر با شانزدهم ماه اکتبر 2015 منتشر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH