Sam Ghandchiسام قندچي محمود ابطحی و تبعیض: هر کی خر شد ما پالونش، هر کی در شد ما دالونش
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3372-mahmoud-abtahi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

mahmoud-abtahi-tabeiz

 

ساعتی پیش به گفتگویی بین آقای محمود ابطحی رییس شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان و آقای سعید بهبهانی مدیر تلویزیون میهن، گوش می کردم که بر موضوع تبعیض در جامعه ی ایران متمرکز بود. شاید این ضرب المثل ایرانی مطرح نشد که با عبارت «هر کی خر شد ما پالونش، هر کی در شد ما دالونش»، بیان می شود. در واقع اگر به برخورد مردم آمریکا به موضوع تبعیض در اعتراضات اخیر در ارتباط با کشته شدن جورج فلوید نگاه کنیم این تفاوت برخورد ایرانیان به موضوع تبعیض روشن می شود. به قول آقای محمود ابطحی، ایرانیان از جمله در تجربه ی انقلاب 57 یک نوع استبداد و تبعیض را با نوع دیگری از استبداد و تبعیض جایگزین کردند، مثلاً برای مقابله با تبعیض علیه خانمهای محجبه، مردم ایران از آیت الله خمینی دفاع کردند که خواستار تبعیض علیه خانمهای بی حجاب بود، آنچه که از همان نخستین ماه انقلاب بی شرمانه توسط رژیم اسلامی تازه پا با شعار «یا روسری یا توسری» اعلام شد، و به قول معروف مردم و حتی نیروهای اصلی اپوزیسیون سکولار آنزمان نظیر چریکهای فدایی خلق به دنبال آیت الله خمینی راه افتادند، و به اصطلاح «هر کی خر شد ما پالونش، هر کی در شد ما دالونش»، به جای آنکه در مقابله با تبعیض، پیگیری همه جانبه نشان دهند، چه تبعیض علیه خانمهای محجبه باشد و چه علیه خانمهای بی حجاب! واقعاً اینکه رهبران مبارزه برای سکولار دموکراسی نظیر دکتر اسماعیل نوری علا، آقای محمود ابطحی و دیگر رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان و مهستان سکولار دموکراسی ایران چنین نکته سنجی دارند، می تواند برای همه ی ایرانیان در این دورانی که مبارزه با تبعیض نه تنها در میان ایرانیان بلکه حتی در جنبش جهانی که اکنون در پی کشته شدن جورج فلوید در آمریکا راه افتاده، سرمشق خوبی باشد. متأسفانه تا وضعیت مبارزات در داخل ایران فروکش می کند، بسیاری از ایرانیان به جای افزودن به پشتیبانی از نیروهایی که برای رفع تبعیضها مبارزه می کنند، حمایتهای خود را کاهش می دهند و گویی تقصیر را از این فعالان و نیروها می بینند و نه آنکه ثابت قدم نبودن حامیان مبارزه علیه تبعیض را مورد توجه قرار دهند که باعث فروکش بیشتر حرکت مردمی در میان ایرانیان می شود، و دوباره امثال آیت الله خمینی ها با سوء استفاده از این فروکش حرکتهای مردمی، علمدار می شوند و شاهد «هر کی خر شد ما پالونش، هر کی در شد ما دالونش» در عرصه ی سیاسی و اجتماعی در کشورمان می شویم که در همین ماه گذشته، چه کسانی در ایران علمدار همراهی با مبارزات علیه تبعیض نژادی که در جهان راه افتاده، گشته و از نیروهای دموکراسی خواه طلبکار هم شده اند. این موضوع دلسرد شدن سریع حامیان اینگونه حرکتهای اجتماعی در میان ایرانیان و به کنج عزلت رفتن، قدمت زیاد دارد و در بسیاری از اشعار بزرگترین شاعران این سرزمین در قالب های گوناگون بیان شده و متأسفانه اپوزیسیون سیاسی ایران در عصر مدرن از مشروطه تا کنون نسبت به این ضعف در فرهنگ ایرانیان، بی توجهی کرده و حتی لاپوشانی کرده اند و عملاً این ضعف فرهنگی در جامعه ی ایران به رهبرانی که حاضرند خلاف موج شنا کنند، لطمه های جبران ناپذیری زده است. اکنون به ویژه در خارج کشور به دلیل افت چند ماهه در مبارزات مردم در ایران و موفقیت رژیم در دست پیش گرفتن در حمایت از جنبش جهانی علیه تبعیض، حمایت مردمی از اپوزیسیون کاهش یافته است چرا که به نوعی به دلیل اثرگذاری آن بر انتخابات آمریکا و احتمال روی کار آمدن دموکراتها، مزید بر علت شده است. از سوء استفاده از دادخواهی های بین المللی نظیر آنچه بعد از کشته شدن جورج فلوید آغاز شده نبایستی هراسید، باید موقعی بترسیم که جهان تسلیم سکوت در برابر بی عدالتی شود، وگرنه سوء استفاده از هر حرکت مردمی ممکن است اما زودگذر، حتی در کشورهایی نظیر ایران هم این بازی های رژیم اسلامی از اولین روزهای به وجود آمدنش ادامه داشته از جمله به اصطلاح حمایتشان از «بابی سندز» ایرلندی و نامگذاری خیابانی به نام او در نخستین روزهای بعد از انقلاب در ایران در حالیکه این رژیم اسلامی در همان روزهای اول حیاتش صدها بابی سندز را در ایران که حتی به غیرنظامیان لطمه ای نزده بودند، به هلاکت رساند و این رژیم هیچگاه به زجر زندانیان اعتصاب غذا کننده، اهمیتی نداده، و تبعیض علیه میلیونها بهایی را در این 42 سال بدون وقفه ادامه داده است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم خرداد ماه 1399
June 12, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH