Sam Ghandchiسام قندچي صدای آمریکا، ستاره درخشش، رادیو کوچه و اردوان روزبه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3368-radio-koocheh.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4

 

radio-koocheh

 

سالهاست درباره ی صدای آمریکا و مدیر سرویس فارسی آن دکتر ستاره درخشش، بحث کرده ایم، و حرف تازه ای نیست جز اینکه به تازگی مقام تازه ی مدیر انتصابی صدای آمریکا از سوی پرزیدنت ترامپ، بعد از دو سه سال، از سوی کنگره تأیید شد. اما این بوی کباب عده ای را دوباره به تحرک انداخته و یکی از آنها رادیو کوچه و رییس آن آقای «اردوان روزبه» است. شخصاً با آقای اردوان روزبه هیچ آشنایی ندارم اما در گذشته در مورد رادیو کوچه نوشته ام. در حقیقت رادیو کوچه در ابتدا در مورد صدای آمریکا نقد منتشر می کرد اما بعداً آقای اردوان روزبه توسط خانم ستاره درخشش برای مدیریت بخش اینترنت صدای آمریکا استخدام شد و نقدها هم متوقف شد. شخصاً مطالبی را که منتشر می کنم همیشه برای لیست کارمندان صدای آمریکا ارسال می کردم؛ اما ناگهان دیدم که گوگل منبع ارسال این نگارنده را بعنوان اسپمر، مارک کرده، کاری که به این راحتی در مورد هیچ تولید کننده ی خبر انجام نمی دهند، و مشخص شد که آقای اردوان روزبه بعنوان مدیر بخش اینترنت صدای آمریکا، از مناسبات ویژه ی صدای آمریکا با گوگل، سوء استفاده کرده و چنین اقدامی را علیه اینجانب انجام داده است که زیر شکمی زدن بزرگی بود و یکبار هم ذکر کردم و عذرخواهی از ایشان نشنیدم و به اندازه ی کافی به اینترنت وارد هستم که الکی چیزی نمی گویم. به هرحال ماه عسل اردوان روزبه با صدای آمریکا زود تمام شد و ایشان را خانم ستاره درخشش اخراج کرد و بعداً هم ایشان به دادگاه شکایت کرد و بیرون از دادگاه از صدای آمریکا پولی گرفت و دیگر در آن پرونده که همچنان ادامه دارد، پیدایش نشد و داستان تمام شد و همه ی این ماجراها موضوع عرصه ی خصوصی نیست و همه در عرصه ی عمومی قابل دسترسی است و با جستجویی ساده در اینترنت می توانید خودتان مشاهده کنید. متأسفانه آنچه در این دستگاهِ روزنامه نگاریِ رادیو کوچه وجود ندارد، صداقت است! نمیشود با رژیمی سراسر دروغ همچون رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی حاکم بر ایران، با اینگونه روزنامه ها و سردبیران، روبرو شد و انتظار اعتماد و حمایت مردم را داشت. اینها مسائل عرصه ی خصوصی نیست، نحوه ی کار یک جریان مدعی روزنامه نگاری بیطرفانه در عرصه ی عمومی است و در یک کلمه نان به نرخ روز خوردن است. دور از جون مردم "خر" نیستند و این کارها در عرصه ی عمومی در این دنیای اینترنت، قابل حاشا کردن نیست، و دیدیم که خانم ستاره درخشش با همه ی حمایتهایی که از سوی نهادهای اطلاعاتی آمریکا داشت، دستش رو شد! دنیای امروز، دنیای 100 سال پیش نیست، که 50 سال طول بکشد تا تازه بفهمیم «بریا» در دوران استالین، با مخالفان، چه کار کرده بود که آن کارها هم موضوع عرصه ی خصوصی نبود و در عرصه ی عمومی اتفاق افتاده بود. دوباره تکرار می کنم هیچیک از این بحثها موضوعات عرصه ی خصوصی نیست و همه در عرصه ی عمومی روی داده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیستم خرداد ماه 1399

June 9, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH