Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی درباره ی سخنان روز گذشته ی آقای منوچهر یزدیان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3366-manouchehr-yazdian.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8      9

 

manoochehr-yazdian

 

روز گذشته آقای منوچهر یزدیان دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایرانیان گفتگویی داشتند با خانم پانته آ مدیری در تلویزیون ایران اینترنشنال. نمی خواهم وارد موضوعات مورد اشاره ی آقای یزدیان شوم که در 5 سال گذشته به کرّات مورد بحث قرار داده ایم و بویژه موضوع ایجاد جبهه واحد برای پایان دادن به رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی و تشکیل حکومتی سکولار دموکرات، که دقیقاً اصل کار است. آنچه مهم است اینکه این بحثها شده است. و خانم پانته آ مدیری حق دارند سؤال کنند که چرا نتیجه ای نداده است؟ شخصاً پاسخی بسیار ساده به این پرسش دارم: باید با نیروهایی تماس گرفت که دارند همین کار را می کنند. ببخشید که نمی خواهم وارد بحثهای اختلافات افراد و احزاب شوم اما در اینجا مجبورم این کار را بکنم. آقای حسن اعتمادی از حزب سکولار دموکرات ایرانیان به دلیل هر سوء تفاهمی که بوده، که شخصاً اطلاعی ندارم و اهل فضولی در کار دیگران هم نیستم، به هر حال جدا شدند. اما در همه ی این سالها، آقای حسن اعتمادی دقیقاً تلاش برای همین ایجاد جبهه واحد انجام داده است. پس جدا از هرگونه اختلاف در مورد حزب، ایشان یکی از کسانی است که می توان برای همکاری جهت ایجاد جبهه واحد برگزید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

هجدهم خرداد ماه 1399

June 7, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH