Sam Ghandchiسام قندچي جورج فلوید، تبعیض علیه «آمریکاییان ایرانی تبار» و عمو تام های ایرانی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3365-george-floyd.htm

پی نوشت 21 خرداد 1399: https://www.youtube.com/watch?v=NluVe6j7Hkg

مطالب مرتبط: 1     2

 

george-floyd

 

نزدیک به دو هفته است که ایرانیان فعال سیاسی و مدنی به روشنی اعلام کرده اند که «اعتراض به کشتن جورج فلوید، حمایت از رژیم اسلامی حاکم بر ایران نیست»، یعنی جای شکی باقی نگذاشتیم که ما به رغم آنکه تبعیض علیه «آمریکاییانِ آفریقایی تبار» را به شدت محکوم می کنیم، با تبلیغات رژیم اسلامی حاکم بر ایران ابداً همسویی نداریم، حتی در مورد مواضع سیاسی رییس جمهوری آمریکا پرزیدنت ترامپ، در این رابطه، و همچنین در مورد مواضع سیاسی مخالفان ایشان، به کرات در این دوهفته نوشته شده است. لینکهایی از دوستان خود را در زیر می آورم که نمونه ای از نظرات متفاوت و حتی متضاد، در این مورد است که مانند هر موضوع دیگر، نظرات متفاوت وجود دارد، و اصلاً موضوع بحثم در اینجا درستی یا غلط بودن این نظرات نیست:

 

http://iranpoliticsclub.net/politics/antifa-burns/index.htm

https://bit.ly/3ePWovo

https://bit.ly/3dGrHIV

https://bit.ly/2Ui0vZ4  

 

حالا سؤالم از همه ی این دوستان این است: حالا که موضوع تبعیض در آمریکا تا این درجه مطرح شده، آیا نیازی به بحث تبعیض نسبت به «آمریکاییان ایرانی تبار»، اهمیتی نداشته که هیچیک از این دوستان از آن حرفی نمیزنند. نگاه کنید که در این روزها مثلاً جنبش زنان، مسائل تبعیض نسبت به زنان را نیز مطرح کرده است، چرا ما این کار را نمی کنیم؟ شما بروید برای بیش از 80 درصد از شرکتهای آمریکایی در شهر واشنگتن دی سی، تقاضای کار کنید. یک فرم به شما برای غربالگری اولیه می دهند که نامش هست (پری اسکرین) و در آن فرم سؤال شده آیا خواهر، برادر، پسر عمو، دختر عمو، دختر دایی، پسر خاله (کازن) دارید که در کشور دیگری زندگی کند و باید نام آن کشور را ذکر کنید. اگر بنویسید «ایران» دیگر تقاضای کار شما به مرحله بعدی استخدام نمیرسد، مگر آنکه، از قبل «سکوریتی کلیرنس» داشته باشید. آیا سؤالی در هیچ فرمی می بینید که رنگ پوست قوم و خویشهای کسی را سؤال کنند؟ منظورم این است که یک خانم یا آقای متولد آمریکا و سیتیزن آمریکا فقط به خاطر «ایرانی تبار» بودن، در همین آمریکا، مورد تبعیض قرار می گیرد، و تشکیلاتهای حقوق بشری ایرانی در این آمریکا صدایشان در نمی آید و کلاً همه ی ما ایرانیان، برعکس سیاهپوستان و زنان در همین آمریکا، در اینجا صدایمان در نمی آید. ممکن است بگویید که این شرایط برای مشاغلِ مرتبط با کارهای دفاعی یا اطلاعاتی آمریکا است و حق دارند که این اطلاعات را مورد تحقیق قرار دهند. من هم با شما موافقم، اما شرکتها تا شما این فرم را پر کنید و لغت ایران را ببینند، می دانند که برای انجام تحقیقات وقتی «ایرانی تبار» هستید می تواند این پروسه ماهها استخدام شما را به تعویق اندازد و برای آن شرکت خرج داشته باشد و شما را به بهانه های مختلف دست به سر می کنند، یعنی تبعیض روا می کنند و دولت هم جلوی این روش جاری را نمیگیرد و ما هم توجیه می کنیم. و به این شکل «آمریکایی های ایرانی تبار» از رقابت برای بیش از 80 درصد از کارهای موجود در شهر واشنگتن حذف می شوند و اگر بروید به اینترنت مراجعه کنید دهها ایرانی در این رابطه شکایت کرده اند و سنگ قلاب شده اند، اما یک سازمان حقوق بشری ایرانی وجود ندارد که حتی در این باره حرف بزند چون می ترسند دولت آمریکا از آنها ناراحت شود و همه شان می خواهند یک جریان در قدرت در آمریکا را راضی کنند و نه آنکه مواضع حقوق بشری را بدون ملاحظات سیاسی اتخاذ کنند و بهتر است نام خودشان را تشکیلات حقوق بشری نگذارند! این واقعیتی از تبعیض علیه «ایرانی تباران» در آمریکا است که درباره اش در 40 سال گذشته سکوت کرده ایم و برخی از خودستیزان ایرانی، حتی این واقعیت را توجیه می کنند نظیر برخی از سیاهان که قبل از جنبش مارتین لوتر کنیگ، واقعیت تبعیض علیه سیاهان را توجیه و سیاهان را مقصر قلمداد می کردند، و سیاهپوستان به آنها لقب «عمو تام» داده بودند، و حالا بایدبرخی از ایرانیان در آمریکا را که خیلی دوست دارند بعنوان سخنگوی ایرانیان حرف بزنند اما یک کلمه در این موارد حرفی نمیزنند و توجیه می کنند، بهتر است «عموتامهای ایرانی» نامید. البته درست که مقصر اصلی، رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی تروریست است که به وجهه ی همه ی ایرانیان از همان دوران گروگانگیری در سفارت آمریکا، لطمه زده است، اما به هر حال این تبعیضی علیه «آمریکاییان ایرانی تبار» است و تا وقتی همه ی ما درباره اش سکوت کنیم، دولت آمریکا هم راهی برای رفع آن پیدا نخواهد کرد و اجازه می دهد این تبعیض علیه ما و فرزندان ما ادامه پیدا کند، وقتی خود ما به درستی، همزمان از رفع تبعیض علیه اقلیتهای مختلف، حمایت می کنیم! ببخشید برخی دوستان ایرانی فعال حقوق بشر در آمریکا مرا به یاد برخی سیاستمداران دوران قاجار در ایران می اندازند که فقط حرفهایی را میزدند که فکر می کردند بریتانیا و روسیه، بستگی به آنکه با کدام طرف همکاری داشتند، طرف آنها از آن سخن راضی باشد؛ یعنی می خواهند یا نئوکانها را راضی کنند، یا پرزیدنت دونالد ترامپ، یا پرزیدنت اوباما و دموکراتها، و کلاً، آنچه این وسط قربانی می شود حقوق بشر ایرانیان و «آمریکایی های ایرانی تبار» است که اصلاً تقدمی در موضوع فکری اینان ندارد و نام خودشان را تشکیلات حقوق بشری برای مردم ایران گذاشته اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

هجدهم خرداد ماه 1399

June 7, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH