Sam Ghandchiسام قندچي شادی و ایرانیان: در حاشیه ی تخریب میراث اقلیتهای مذهبی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3346-happiness-iranians.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

takhrib

 

هفته ی گذشته در نشریات علمی نتیجه ی پژوهشی منتشر شد که ادعا می کند افزایش شادی، به داشتن تجربه های تازه و گوناگون مرتبط است از جمله سفر به محلهای بیشتر، و اینکه غنی بودن محیط زیست و وجود انواع مختلف باعث می شود تجربه های تازه به برانگیختن احساسات مثبت یاری رساند. در این آمریکا نه تنها مثل همه ی جهان در میان دانشمندان و روانشناسان موضوع «شادی»، مورد توجه بوده و هست، بلکه سیاستمداران این کشور همان 250 سال پیش، «پیگرد شادی» را بعنوان اصلی بنیادی در کنار «حق زندگی، و حق آزادی» مطرح می کردند، و توماس جفرسون آنرا در بیانیه ی استقلال از لایبنیتس گرفته با اینکه اساس بیانیه ی استقلال بر نظرات جان لاک مبتنی است؛ البته در آمریکا هم بعداً در خود قانون اساسی، این عبارت نبامده که در گذشته بحث کرده ایم. به هرحال موضوع شادی چه در اروپا و چه در آمریکا در کانون توجه مردم و نمایندگان آنها در عصر مدرن، قرار داشته است. امروز در شماره ی تازه ی نشریه ی جنبش سکولار دموکراسی ایران، مطلب طنزی را از آقای حمیدرضا رحیمی خواندم، تحت عنوان «بالاخره شده يا نشده؟!» که در ارتباط با تخریبهای اخیر میراث فرهنگی از جمله خبرهای تخریب تندیس فردوسی در شهر قزوین بحث شده، و به زبان طنز این حقایق تلخ را بیان کرده اند که یادآور هولوکاست است. در واقع امیدوارم آنچه چهار روز پیش تحت عنوان «ایجاد حریق: آرامگاه استر و مردخای»، مورد بحث قرار گرفت، و روز گذشته نیز خانم شکوه میرزادگی در رابطه با «روز قدس» مطرح کردند، حکایت از افزایش مجدد این جنایات در رژیم اسلامی نباشد که همان «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه» است که در 40 سال گذشته، کوکلاکس کلانهای اسلامی، در همکاری تنگاتنگ با اصلاح طلبان، به همه مردم ایران بویژه زنان، تحمیل کرده اند. اما در اینجا لازم می دانم یادآوری کنم که این جنایات اسلامگرایان، محدود به بعد از انقلاب 57 در 42 سال گذشته نیست، و اسلامگرایان پیش از آغاز این رژیم نیز، به این کارها دست می زدند. مثلاً ما امروز همه در مورد تخریب مقبره ی تاریخی ملا محمدعلی بارفروشی در شهر بابل اطلاع داریم، که او از رهبران برجسته ی بهاییان در تاریخ است و در بابل که نام قدیمی آن «بارفروش» بوده زندگی می کرده، و آرامگاه او در بابل، در زمان انقلاب کاملاً نابود شد؛ اما شک دارم حتی فعالان متعهد حقوق بشر در امروز، نظیر خانم مسیح علینژاد که از اهالی همان منطقه هستند، در مورد فعالیتهای بهایی آزاری حجتیه پیش از انقلاب در همان شهر بابل، خبر داشته باشند؛ البته شاید بدانند و بحث کرده باشند و این نگارنده خبر نداشته باشم، وگرنه همیشه فعالیتهای حقوق بشری خانم مسیح علینژاد را تحسین می کنم. به هر حال منظور اینکه این واقعیات تاریخ معاصر ما خیلی کم در محافل حقوق بشری بحث می شود. شاید دلیل بحث نکردن اینکه تصور می کنیم ممکن است اختلافات نظری در مورد مذاهب، ایدئولوژی ها، عقاید سیاسی و نظری دیگر، باعث تفرقه ی بیشتر شود، ولی بالاخره ما ایرانیان باید یادبگیرم که در عین حمایت از حقوق بشر هرکس از جمله «استالینیستها»، بتوانیم در عین حال ایدئولوژی آنها را نقد کنیم و نه آنکه به دلیل نقد ایدئولوژی آنها، تصور شود که ما در حمایت از حقوق بشر آنها صداقت نداریم، یا اینکه با آنها دشمنی شخصی داریم، و حتی به دلیل بیان اختلاف نظر سیاسی و فکری در عین حمایت از حقوق بشر همه ی مردم، احساس گناه کنیم! به هر حال، در همان دوران شاه یکی از فعالیتهای مهدیه ها که طرفداران آیت الله خمینی در شهرهای مختلف از جمله در بابل بودند، شهری که جمعیت بهایی بزرگی نسبت به کل جمعیت در خود داشت؛ همین بهایی آزاری ها نظیر یهودی آزاری های جنایتبار فاشیستها در آلمان قبل از فرمانروایی هیتلر، حقیقت داشت؛ با اینحال فعالان سیاسی و مدنیِ آن روزگار، اصلاً توجهی به این موضوع در اپوزیسیون آن دوران نمی کردند! لازم به یادآوری است که رژیم شاه اساساً هوادار این جریانات جنایتکار مذهبی نبود گرچه بسیاری از اسلامگرایان که عوامل این جنایات بودند در جامعه ی ایران و حتی تا حدی در آن رژیم هم نفوذ داشتند ولی اصل قدرتشان در نفوذی بود که بعنوان معتمدین در شهرهای مختلف و بازار و کلاً در جامعه ی مدنی آن روزگار داشتند، و خیلی از همانها، هزینه ی ساختن حسینیه ارشاد را در جاده قدیم شمیران در تهران، پرداخت کردند و دکتر علی شریعتی را مورد حمایت قرار دادند. از اصل بحث در مورد شادی و تنوع تجربه ها دور افتادیم، و شاید خیلی هم دور نیافتادیم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

اول خرداد ماه 1399
May 21, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH